Ahmet Deniz Bozkurt

1986’da Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde 2008 yılında tamamladı. “İktisat Teorisinde Kâr” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisans derecesini Gazi Üniversitesi’nden 2012 yılında aldı. Aynı üniversitede doktora çalışmalarını sürdürmekle birlikte araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. “Osmanlı iktisadi tarihi” ve “Osmanlı iktisadi düşünce tarihi” üzerine çalışmalarını sürdüren yazarın çeşitli bilimsel dergi ve kitaplarda makaleleri bulunmaktadır.