Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?
Çoksesli Bir İktisat İçin Manifesto

“Uzmanların” televizyonlarda hararetle tek bilimsel doğru gibi sundukları iktisatla ilgili bilgiler gerçekten tarafsız, nesnel bilgiler midir? Neoliberalizmin amentüsü olan, Margaret Thatcher’in ünlü “Bunun alternatifi yok” sloganı, akademik dünyadaki dogmatizmden beslenmiyor mu? Teksesli iktisat korosu bir siyasal tahakküm aracı değil mi?

Günümüzde dünyanın dört bir yanında statükoculuğun yükselişine, düşüncenin tekelleşmesine tanıklık ediyoruz. Düşünce üretiminin merkezinde yer alan akademik dünya da bunun dışında değil. Elinizdeki kitap, Fransa’da iktisat alanında farklı yaklaşımların önünün kesilmesi karşısında ses yükselten, dünya çapında önemli bilim insanlarının desteğini de alan bir grup araştırmacının bilimsel özgürlük manifestosu.

Bilginin tekelleşmesine karşı çıkan ve yeni araştırma programlarına üniversitelerde yer verilmesini isteyen bu manifesto sadece akademisyenlere seslenmiyor. Başta sosyal bilimler olmak üzere tüm alanlarda eğitim gören üniversite öğrencilerinin, hatta tüm yurttaşların üzerinde düşünmesi gereken bir konuyu ele alıyor: “Uzmanların” televizyonlarda hararetle tek bilimsel doğru gibi sundukları iktisatla ilgili bilgiler gerçekten tarafsız, nesnel bilgiler midir? Neoliberalizmin amentüsü olan, Margaret Thatcher’in ünlü “Bunun alternatifi yok” sloganı, akademik dünyadaki dogmatizmden beslenmiyor mu? Teksesli iktisat korosu bir siyasal tahakküm aracı değil mi?

Philippe Batifoulier, Bernard Chavance, Olivier Favereau, Sophie Jallais, Agnès Labrousse, Thomas Lamarche, André Orléan ve Bruno Tinel imzalı Çoksesli Bir İktisat İçin Manifesto, akademik özgürlüğün kısıtlanması karşısında demokratik, çoksesli tartışma ortamının yeniden yeşertilmesi için bir çağrı niteliğinde…

Paris-Diderot Üniversitesi’nde Emeritus Profesör olan Fransız bilim insanı Bernard Chavance iktisadi kurum ve sistemlerin karşılaştırmalı incelemesi üzerine çalışmalarıyla tanınır. Yayımlanmış çalışmaları arasında Réformes économiques à l’Est (Nathan, 1992), La Fin des systèmes socialistes (L’Harmattan, 1994), Capitalisme et socialisme en perspective (La Découverte, 1999), Marx et le capitalisme: la dialectique d’un système (Armand Colin, 2009) yer alır.

Kitabın Adı Hepsi Aynı Şeyi Söyleyecekse Bu Kadar Çok İktisatçıya Ne Gerek Var?
Alt Başlık Çoksesli Bir İktisat İçin Manifesto
Orijinal Adı À quoi servent les économistes s’ils disent tous la même chose
ISBN 9789750525414
Yayın No İletişim - 2699
Dizi Politika - 182
Alan Politika/Siyaset, Ekonomi
Sayfa 96 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 87 gr
Perakende Satış Fiyatı 112,00 TL
Baskı 1. baskı - Aralık 2018
Yazar Bernard Chavance, Philippe Batifoulier, Olivier Favereau, Sophie Jallais, Agnès Labrousse, Thomas Lamarche, André Orléan, Bruno Tinel
Çeviren Çınla Akdere
Önsöz Eyüp Özveren, Çınla Akdere
Editör Ahmet İnsel
Yayına Hazırlayan Melike Işık Durmaz
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Ece Ziya
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit