Fazıl Kayıkçı

Araştırma Görevlisi, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü.