21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak
Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir: Toplumun, piyasa mantığına siyasi iradeyi baltalayacak şekilde boyun eğmesi.

Polanyi’nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulgularından yararlanarak 19. yüzyıl piyasa ekonomisini karşılaştırmalı tarihsel bir perspektifle ele aldığı çalışmalarında merkezî sorun bellidir: Toplumun, piyasa mantığına siyasi iradeyi baltalayacak şekilde boyun eğmesi. Ancak Polanyi sadece bir akademik figürden ibaret değildir; siyasi gündemi olan bir araştırmacı, karmaşık bir toplumda bireysel özgürlüğün temeli ile derinden ilgilenen, Marksist olmayan bir sosyalisttir. 

Polanyi piyasa ekonomisinin kendiliğinden ortaya çıkmış bir olgu olmadığını, aksine emek, toprak ve parayı meta olarak gösteren birtakım kurumsal değişiklikler aracılığıyla gerçekleştirilen bir “siyasi proje” olduğunu güçlü bir biçimde savunmuştur. İşte bu derleme de söz konusu metalaşma sürecinin günümüzdeki dinamiklerini inceliyor. Piyasa ekonomisinin “doğal” bir düzen olduğuna dair liberal algının etrafındaki gizem perdesini dağıtmaya odaklanıyor…

Ayşe Buğra, Manfred Bienefeld, Pat Devine, Hannes Lacher, Guy Standing, José Luis Rey Pérez, Bob Jessop, Gürol Irzık, Virginia Brown-Keyder, Frederic C. Deyo, Kaan Ağartan, Kevin Young, Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves’in kapsamlı makaleleriyle…
 

Kitapta yer alan bölümler
Finans Diktatörlüğünün Muhafazası İçin Çifte Hareketin Bastırılışı Manfred Bienefeld
1970’ler ve Sonrası: Enflasyonun Ekonomi Politiği ve Sosyal Demokrasinin Krizi Pat Devine
Hafif Dönüşüm: Karl Polanyi’nin Mirasına İtiraz Hannes Lacher
Küresel Dönüşümde Emeğin Yeniden Metalaşması Guy Standing
Çalışma Hakkı Toplumsal Dışlanma Yolu Mu? Çalışma Hakkı Güvencesi Olarak Temel Gelir José Luis Rey Pérez
Hayali Bir Meta Olarak Bilgi: Polanyici Bir Yaklaşımın Katkıları ve Sınırları Bob Jessop
Neoliberal Dünyada Bilimin Ticarileşmesi Gürol Irzık
Fikri Mülkiyet: Metalaşma ve Bundan Hoşnut Olmayanlar Virginia Brown-Keyder
Polanyi’nin Çifte Hareket Kavramı ve Günümüz Piyasa Toplumunda Siyaset Ayşe Buğra
Doğu Asya Emek Sistemlerinde Reform: Çin, Kore ve Tayland Kaan Ağartan, Frederic C. Deyo
Zayıf Aktörlerin Sımsıkı Sarılması: Avrupa Birliği’ndeki Küçük Ölçekli İşletmeler Örneği Üzerinden Ekonomik Serbestleşmeye Yönelik Toplumsal Desteği Açıklama Kevin Young
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Piyasa Toplumu: Brezilya’da Kredi ve Bankacılık İçerimi Maria Alejandra Caporale Madi, José Ricardo Barbosa Gonçalves
Kaan Ağartan doktorasını New York Eyalet Üniversitesi-Binghamton (ABD) Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Halen Providence College ve Roger Williams Üniversiteleri'nde (ABD) ders vermekte, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu bünyesinde konuk araştırmacı olarak çalışmalar yapmaktadır.

Yüksek öğrenimini Kanada’da tamamladı ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden doktora aldı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu merkezinin kurucu başkanlarından biri. Uzmanlık alanları: iktisadi düşünce tarihi ve iktisat metodolojisi, karşılaştırmalı sosyal politika, gelişme iktisadı. 

Yazdığı kitaplar: İktisatçılar ve İnsanlar (Remzi Kitabevi, 1989; İletişim Yayınları, 1995), State and Businessmen in Modern Turkey (State University of New York Press, 1994; Türkçesi: Devlet ve İşadamları, İletişim Yayınları, 1995), Islam in Economic Organizations (TESEV/Friedrich Ebert Vakfı, 1999), Devlet-Piyasa Karşıtlığının Ötesinde (İletişim Yayınları, 2000), New Capitalism in Turkey The Relationship between Politics, Religion and Business (2014, Türkçesi: Türkiye'de Yeni Kapitalizm: Siyaset, Din ve İş Dünyası, İletişim Yayınları, 2014).

Derlediği kitaplar: State, Market, and Organizational Form (Behlül Üsdiken ile birlikte derleme, Walter de Gruyter, 1997), Sosyal Politika Yazıları (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2006), Bir Temel Hak Olarak Vatandaşlık Gelirine Doğru (Çağlar Keyder ile birlikte derleme, İletişim Yayınları, 2007),  Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project (Kaan Ağartan ile birlikte derleme, Palgrave Macmillan, 2007; Türkçesi: 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak: Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi, İletişim Yayınları, 2009).

Ayrıca akademik dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlanmış çeşitli makaleleri bulunuyor. Ayşe Buğra, Karl Polanyi’nin Büyük Dönüşüm adlı eserini Türkçe’ye çevirmiştir (Alan Yayıncılık, 1986; İletişim Yayınları, 2000).

Kitabın Adı 21. Yüzyılda Karl Polanyi’yi Okumak
Alt Başlık Bir Siyasi Proje Olarak Piyasa Ekonomisi
Orijinal Adı Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project
ISBN 9789750507014
Kapak Kari Polanyi Levitt arşivinden
Yayın No İletişim - 1415
Dizi Araştırma-İnceleme - 236
Alan Antropoloji
Sayfa 357 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 294 gr
Perakende Satış Fiyatı 230,00 TL
Baskı 3. baskı - Mart 2021 (1. baskı - Eylül 2009)
Derleyen Kaan Ağartan, Ayşe Buğra
Çeviren Azer Kılıç
Editör Kıvanç Koçak
Yayın Sekreteri Murat Bozluolcay
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Cem Tüzün
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset