Sıradan bir coğrafi kavram olan Batı, zamanla tüm dünya görüşlerini etkileyen bir güce nasıl dönüştü? Yunan ve Roma dönemlerinden itibaren tek bir bütün halinde yaşanmış gibi gösterilen Avrupa tarihi aslında kaç farklı koldan ilerledi?
Sıradan bir coğrafi kavram olan Batı, zamanla tüm dünya görüşlerini etkileyen bir güce nasıl dönüştü? Yunan ve Roma dönemlerinden itibaren tek bir bütün halinde yaşanmış gibi gösterilen Avrupa tarihi aslında kaç farklı koldan ilerledi?
Avrupa, Ortaçağ’dan itibaren diğer uygarlıklarla kurulan yoğun ilişkiler sayesinde bilimsel devrimi, Aydınlanma’yı ve Endüstri Devrimi’ni yaşarken, bugünkü iktidarına doğru adım atmaya başlamıştı. Yaşanan değişimlere karşı Almanya’dan gelen Aydınlanma karşıtı romantik tepki Rusya’ya sıçrayarak kültürel ve politik gerilimler yarattı. Din, 19. yüzyılın ateşli tartışmalarının da merkezindeydi. Tüm ideolojileri etkisi altına alan antisemitizm, kültürel ve toplumsal marazların ortaya dökülmesine ve neticede Yahudilerin Nazilerce katline yol açacaktı… 
Bu olgular ağını ele alan Georges Corm, Avrupa’nın bu karanlık yüzden ibaret olmadığını da hatırlatıyor: Yaşlı kıtanın tarihinde, sanatın, özellikle müziğin ulaştığı nokta; insana ilişkin her gerçeğe duyulan sonsuz merak; gerçekleştirilememiş olsa da, daima düşlenen evrensel ahlak gibi pek çok değer de yer alıyor.  
“Batılılar”a yönelik önyargıların dayanaklarını araştıran bu kitap, Avrupa’nın tarihine ilişkin şu temel soruyu soruyor: Mozart’tan Hitler’e uzanan yolda neler oldu? Tarihi yeniden okurken bugün dünyayı sarsan çatışmaları daha açık biçimde görebilmemizi sağlayan bu ilginç araştırma, Avrupa tarihinin saklanan yönlerini sergilerken eksik bırakılan bağlantıları işaret ediyor, “kurgulanmış” olanların ise “büyüsünü bozuyor”.
Ekonomist ve tarihçi, çeşitli uluslararası kuruluşlarda danışman ve üniversite profesörüdür. Arap dünyasını ve sorunlarını ele alan birçok eserin yazarıdır. Yayımlanmış başlıca kitapları şunlardır: Le Proche-Orient eclaté (1983), L’Europe et Orient (1989), Le Nouveau Désordre économique mondial (1993), Orient-Occident, la fracture imaginaire (2002), Le Liban contemporain (2003), La question religieuse au XXIe siècle (2006; 21. Yüzyılda Din Sorunu, İletişim Yayınları, 2008).
Kitabın Adı Avrupa ve Batı Miti
Alt Başlık Bir Tarihin İnşası
Orijinal Adı L’Europe et le mythe de l’Occident. La construction d’une histoire
ISBN 9789750508820
Yayın No İletişim - 1586
Dizi Tarih - 67
Alan Tarih
Sayfa 364 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 300 gr
Baskı 1. baskı - Mayıs 2011
Yazar Georges Corm
Çeviren Melike Işık Durmaz
Editör Berna Akkıyal
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Tayfun Mater
Baskı ve Cilt Sena Ofset