21. Yüzyılda Din Sorunu

20. yüzyılın sonlarından bu yana dünya jeopolitiğine nüfuz eden “dinin geri dönüşü”nün, postmodern dünyanın altüst oluşlarını anlamada başlıca anahtar haline geleceği konuşuluyor. Georges Corm, bu uyarıcı ve bilgi yüklü kitabında işte bu amentüyü sorguluyor.

20. yüzyılın sonlarından bu yana dünya jeopolitiğine nüfuz eden “dinin geri dönüşü”nün, postmodern dünyanın altüst oluşlarını anlamada başlıca anahtar haline geleceği konuşuluyor. Georges Corm, bu uyarıcı ve bilgi yüklü kitabında işte bu amentüyü sorguluyor. Bu dünya sunumunun felsefi ve politik çıkış noktalarını, bunların kaynağında yer alan ve bilhassa Amerikan yeni muhafazakârlığının etkinliğinden beslenen postmodern karşıdevrimci düşünceyi analiz ediyor.

Yazar, hayli geniş bir tarihsel belge birikimini kullanarak; dinin politik alanı istila etmesinin, Aydınlanma ile silinmiş dinî kimliklerin yeniden canlanması olmadığını gösteriyor. Hannah Arendt’in analizlerini devam ettirerek, ekonomik ve mali küreselleşmenin etkileriyle sarsılan yaşlı demokrasilerin meşruiyet krizini tanımlıyor.

Bu kriz, aynı zamanda, üç tektanrılı dini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’ı etkilemekte; dinî aşırılıkları üretmektedir. Ve nihayet, Georges Corm’a göre, modern şiddetin arkeolojisi, Fransız Devrimi’nde ve onun “terör”ünde değil; Engizisyon’da ve Avrupa’daki din savaşlarının uzun yüzyılında aranmalıdır.

Dolayısıyla yanıbaşımızda cereyan eden şey, “dinin geri dönüşü”nden ziyade; son derece din dışı politik ve ekonomik çıkarların hizmetinde bir “dine başvuru”dur. Bu durumda, dinî köktenciliklerin ve Batılı yeni muhafazakâr elitlerin bizi sürüklediği bu tehlikeli girdaba karşı durmak sadece, Aydınlanma mirasının yeniden saygınlığına kavuşturulması ve cumhuriyetçi ilkelerin uluslararası ölçekte uygulamaya konulması ile mümkündür.

Ekonomist ve tarihçi, çeşitli uluslararası kuruluşlarda danışman ve üniversite profesörüdür. Arap dünyasını ve sorunlarını ele alan birçok eserin yazarıdır. Yayımlanmış başlıca kitapları şunlardır: Le Proche-Orient eclaté (1983), L’Europe et Orient (1989), Le Nouveau Désordre économique mondial (1993), Orient-Occident, la fracture imaginaire (2002), Le Liban contemporain (2003), La question religieuse au XXIe siècle (2006; 21. Yüzyılda Din Sorunu, İletişim Yayınları, 2008).
Kitabın Adı 21. Yüzyılda Din Sorunu
Orijinal Adı La Question Religieuse au XXIe Siècle: Géopolitique et crise de la postmodernité
ISBN 9789750505676
Yayın No İletişim - 1290
Dizi Politika - 64
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 246 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 207 gr
Perakende Satış Fiyatı 53,00 TL
Baskı 3. baskı - Eylül 2018 (1. baskı - Şubat 2008)
Editör Ömer Laçiner
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hasan Deniz
Düzelti Defne İpek
Çeviren Şule Sönmez
Yazar Georges Corm
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset