Bu ülkede dinin sosyal ‘anlamı’ nedir, insanlar dine nasıl bakıyorlar? Dindarlığın ölçüsü ne, nasıl algılanıyor? Dine bakış, insanların gündelik davranışlarını, sosyal ilişkilerini, birbirlerine bakışlarını nasıl etkiliyor? Muhafazakârlığın, dindarlığın, laikliğin sınırları nerelerden geçiyor?

“Ama artık insanların dinlerini bilemiyoruz. Dini nitelikleri sağlam mıdır, Müslüman mıdır; İslami şeyler taşıyor mu değil de artık şöyle bir hale geldik. Ramazanda çok üzücü olaylar oldu. Lokantalar açıktı, hiç olmaması gereken bir şeydi bu. Lokantalarımız açıktı, Erzurum’da insanlara yemek verdiler. Gündüz vakti yemek verdiler. Bu çok acınası bir durum.”

“Ben Türkiye Cumhuriyeti olarak uygarlık yolunda ilerliyorsam… biz laik bir Türk milletiyiz, diğer İslam ülkelerinden ayrı bir yere koyuyoruz kendimizi… Namaz saatine göre, bilmem oruç saatine göre iş yaşamının düzenlenmesini düşünmem ben yetkili olsam. Ama giderim, erken kalkarım sabah namazımı kılarım, ondan sonra toplu olarak diğer vakitleri ayarlarım. Eğer direncim varsa orucumu tutarım ki ben ilkokul 4’ten beri sürekli orucunu tutan, hiçbir zaman aksatmayan bir insanım…” 

Bu ülkede dinin sosyal ‘anlamı’ nedir, insanlar dine nasıl bakıyorlar? Dindarlığın ölçüsü ne, nasıl algılanıyor? Dine bakış, insanların gündelik davranışlarını, sosyal ilişkilerini, birbirlerine bakışlarını nasıl etkiliyor? Muhafazakârlığın, dindarlığın, laikliğin sınırları nerelerden geçiyor? 

Türkiye’de sosyolojinin büyük hocalarından Bahattin Akşit’in Recep Şentürk, Önder Küçükural ve Kurtuluş Cengiz’le birlikte yaptığı üç yıl süren kapsamlı çalışma, bu sorulara yönelik cevap anahtarları sunuyor. Yirmi beş ilde uygulanan anketlerin ve sekiz ilde yapılan derinlemesine görüşmelerin analizini yapan yazarlar, afaki ve yüzeysel değerlendirmeleri aşan soğukkanlı bir tartışmaya zemin hazırlıyorlar.

 

 Halen Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü müdürü ve Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde (1986) tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yapmış (1988) ve aynı bölümde asistan olmuştur (1988-1989). Doktorasını Amerika'da Columbia Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yaptıktan (1998) sonra İSAM'da araştırmacı olarak çalışmıştır.

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Bölümlerinde okumuştur. Halen ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisidir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı'nda doktora öğrencisidir. ODTÜ Psikoloji ve Sosyoloji Bölümlerinde çift anadal programından mezun olmuş, daha sonra yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü'nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır.

1968 yılında ODTÛ'den sosyoloji alanında lisans derecesi almıştır. Yüksek lisans derecesini 1971 yılında, doktora derecesini ise 1975 yılında Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden almaya hak kazanmıştır. ODTÜ'de akademik faaliyetlerine ek olarak bölüm başkanlığı, dekan yardımcılığı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Londra Üniversitesi'nde 6 ay ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde 2 yıl olmak üzere iki üniversitede misafir öğretim üyeliği yapmıştır. 2007 yılından beri Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde profesör olarak çalışmaktadır. Son iki yıldır aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürlüğünü yürütmektedir.

Kitabın Adı Türkiye'de Dindarlık
Alt Başlık Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri
ISBN 9789750510878
Yayın No İletişim - 1790
Dizi Araştırma-İnceleme - 301
Alan Sosyoloji
Sayfa 572 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 456 gr
Baskı 3. baskı - Aralık 2020 (1. baskı - Eylül 2012)
Yazar Recep Şentürk, Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Bahattin Akşit
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Gülşin Ketenci
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti H. Halûk Sağkal
Baskı ve Cilt Sena Ofset