Türkiye'de Spiritüel Arayışlar
Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki vb.

Türkiye’de Spiritüel Arayışlar kitabında Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Hande Gür, kapsamlı bir saha ve gözlem birikimine dayanarak alternatif manevi arayışların rengârenk haritasını çıkartıyorlar.

“Özellikle de son yıllarda Türkiye’de ateizmin ve deizmin yaygınlaştığına ilişkin bazı heyecan verici tartışmaların yapıldığı; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın oldukça angaje bir aktör olarak eşcinsellikten yogaya kadar iç siyasete sürekli müdahalede bulunarak açıklamalar yaptığı; camilerden her gün rutin dışı selaların okunduğu bir dönemde Türkiye’de la-diniliğin (nonreligion) ya da la-dini inanç ve pratiklerin analizinin toplumsal değişmenin anlaşılması açısından daha da önemli hale geldiğini düşünüyoruz.”

Türkiye’de 2010’ların sonlarından itibaren, uzun süredir üzerinde durulan dindarlaşma-muhafazakârlaşma eğilimine paralel veya ona karşıt olarak, dinden uzaklaşma eğilimlerinden söz edilir oldu. Bu eğilimlerin bir yüzü, ateizme veya yine üzerine çok konuşulan deizme açılıyor. Bir yüzü ise alternatif manevi arayışlara açılıyor. Birçok insan, Budizm, meditasyon, yoga, reiki, taichi gibi pratik ve ritüellere yöneliyor – bazen bunları sufilikle de bağdaştırarak... Bazen, sağlık ve şifa arayışıyla da bağdaştırarak.

Türkiye’de Spiritüel Arayışlar kitabında Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Hande Gür, kapsamlı bir saha ve gözlem birikimine dayanarak bu arayışların rengârenk haritasını çıkartıyorlar. Bu arayışın arkasındaki bireysel, ruhsal, sınıfsal ve toplumsal cinsiyete ilişkin özgül dinamiklere hassasiyetle eğiliyorlar.

Türkiye toplumunun manevi dünyasının karmaşalarını gerçekten anlamak için kıymetli bir çalışma.

1977’de Kayseri’de doğdu. Hacılarlı. Bornova Anadolu Lisesi’nde muhabbet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde sosyoloji ve siyaset okudu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi. İletişim Yayınları’ndan çıkan kitapları: Yav İşte Fabrikalaşak Anadolu Sermayesi’nin Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği (2013) ve B. Akşit, R. Şentürk ve Ö. Küçükural’la beraber Türkiye’de Dindarlık: Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri (2012).

Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı’nda doktora öğrenimini tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programından mezun oldu. Daha sonra yine aynı üniversitenin
Sosyoloji Bölümü’nde gençlerdeki Avrupa Birliği karşıtlığının dinamiklerini araştırdığı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2011-2012 yılları arasında Washington DC’deki Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. Yaşlılar ve Yaşlı Yakınları Açısından Yaşam Biçimi Tercihleri (TÜBA, 2003) ve Türkiye’de Dindarlık (İletişim, 2012) adlı kitapların yazarlarından biridir. Ekolojik akıl yürütme ve karar verme, toplumsal yapı ve din, erkeklik, vatandaşlık, sivil toplum, girişimcilik, yaşlılık gibi alanlarda birçok araştırma projesinde görev aldı. İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde çalıştı.

2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Hande Gür, Konya ve İstanbul’daki Mevleviler üzerine yazdığı, etnografik bir çalışma olan tezi ile yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Ayrıca Almanya’da doğan Türkler, Türkiye’deki İslâmî moda endüstrisi ve Türkiye’de spiritüellik gibi ulusal ve uluslararası pek çok sosyoloji araştırmasında araştırma asistanı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde tamamladığı karma araştırma yöntemlerine odaklanan tezinde de spiritüellik meselesini konu edindi. İlgi alanları din ve spiritüellik sosyolojisi, din antropolojisi, toplumsal cinsiyet ve ilgili konularda kullanılan araştırma yöntemleridir. 2020’de doktora eğitimine Kanada, Alberta Üniversitesi’nde antropoloji alanında devam etti ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Kitabın Adı Türkiye'de Spiritüel Arayışlar
Alt Başlık Deizm, Yoga, Budizm, Meditasyon, Reiki vb.
ISBN 9789750532191
Yayın No İletişim - 3086
Dizi Araştırma-İnceleme - 506
Alan Sosyoloji
Sayfa 365 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 234,00 TL
Baskı 3. baskı - Eylül 2023 (1. baskı - Kasım 2021)
Yazar Kurtuluş Cengiz, Önder Küçükural, Hande Gür
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hande Gür
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit