Hande Gür

2015 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olan Hande Gür, Konya ve İstanbul’daki Mevleviler üzerine yazdığı, etnografik bir çalışma olan tezi ile yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Ayrıca Almanya’da doğan Türkler, Türkiye’deki İslâmî moda endüstrisi ve Türkiye’de spiritüellik gibi ulusal ve uluslararası pek çok sosyoloji araştırmasında araştırma asistanı olarak çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde tamamladığı karma araştırma yöntemlerine odaklanan tezinde de spiritüellik meselesini konu edindi. İlgi alanları din ve spiritüellik sosyolojisi, din antropolojisi, toplumsal cinsiyet ve ilgili konularda kullanılan araştırma yöntemleridir. 2020’de doktora eğitimine Kanada, Alberta Üniversitesi’nde antropoloji alanında devam etti ve aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.