Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi

Osmanlı aydınları, modern edebiyatın inşa sürecinde var olan sistemi ne ölçüde dönüştürebildiler? Osmanlı şiirinin değişim ve dönüşümünü tarihsel bir perspektifle eleştiri üzerinden değerlendiren bu kitap, modern şiirin oluşum evrelerini tartışmaya açıyor.
Osmanlı aydınları, modern edebiyatın inşa sürecinde var olan sistemi ne ölçüde dönüştürebildiler? Osmanlı şiirinin değişim ve dönüşümünü tarihsel bir perspektifle eleştiri üzerinden değerlendiren bu kitap, modern şiirin oluşum evrelerini tartışmaya açıyor.
 
Emine Tuğcu, gerçekçilik, güzellik, orijinallik, taklit, şiir dili gibi kilit kavramlardan yola çıkarak, eleştiriye konu edilen bu kavramların nasıl farklı anlamlar kazandıklarını ve eleştiri geleneğinin Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde nasıl korunduğunu ortaya koyuyor.
 
Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Muallim Naci, Beşir Fuat, Recaizâde Mahmut Ekrem, Tevfik Fikret, Cenap Şahabeddin, Ahmet Haşim, Mehmet Âkif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp gibi Türk edebiyat tarihine yön veren şairlerin eleştiri alanında yaptıkları katkıları bütüncül bir bakışla ele alan Osmanlı’nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi, Osmanlı edebiyatının günümüzdeki yansımalarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
 
 
 

Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 2004’te mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü yüksek lisans programını 2007’de sunduğu “Şehrengizler ve Âyîne-i Hûbân-ı Bursa: Bursa Şehrengizlerinde Güzeller” başlıklı teziyle tamamladı. 2012’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktora derecesi alan Tuğcu, Başkent Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde Osmanlı edebiyatı üzerine dersler veriyor.

Kitabın Adı Osmanlı'nın Son Döneminde Şiir Eleştirisi
ISBN 9789750511769
Yayın No İletişim - 1868
Dizi Edebiyat Eleştirisi - 37
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 215 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 183 gr
Perakende Satış Fiyatı 157,00 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2018 (1. baskı - Mayıs 2013)
Yazar Emine Tuğcu
Editör Berna Akkıyal
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Birhan Koçak
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset