Yalçın Armağan

1977’de Kayseri’de doğdu. 2007’de Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden doktora derecesini aldı. 2007-2011 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, 2011-2019 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm isimli kitabı 2011’de yayımlandı, 2017’de Naser Davaran tarafından Farsçaya çevrildi. Armağan, Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı.

Eleştirirken (Yayına Hazırlayan)
Şairaneden Şiirsele (Yayına Hazırlayan)