Yalçın Armağan

1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te yüksek lisans, 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi ve İstanbul Şehir Üniversiteleri’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti adlı kitabı 2019’da yayımlandı ve 2020 Mehmet H. Doğan Şiir Eleştiri Ödülü’nü aldı. Armağan, Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı. İmkânsız Özerklik, 2017’de Farsçaya çevrildi.

Eleştirirken (Yayına Hazırlayan)
Şairaneden Şiirsele (Yayına Hazırlayan)