İmkânsız Özerklik
Türk Şiirinde Modernizm

Sanatçının kendisine sorduğu “sanat, toplum için midir, sanat, sanat için midir” sorusuna verilen cevap, sanatçının “özerk” alanını kısıtlar. İkinci Yeni şiirine gösterilen dirençten yola çıkılarak eleştirel bir “anlatı” kurmayı amaçlayan İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, 1950’li yılların ikinci yarısında Türkçe edebiyatta yaşanan “modernist” dönüşümü anlamak için bu edebiyata verilen tepkilerin nedenlerini sorguluyor.

Sanatçının kendisine sorduğu “sanat, toplum için midir, sanat, sanat için midir” sorusuna verilen cevap, sanatçının “özerk” alanını kısıtlar. İkinci Yeni şiirine gösterilen dirençten yola çıkılarak eleştirel bir “anlatı” kurmayı amaçlayan İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, 1950’li yılların ikinci yarısında Türkçe edebiyatta yaşanan “modernist” dönüşümü anlamak için bu edebiyata verilen tepkilerin nedenlerini sorguluyor. İkinci Yeni’nin özerk bir şiir dili inşa etmesinin bu şiire gösterilen direncin asıl nedeni olduğunu iddia eden Yalçın Armağan, özerklik karşıtlığının hangi saiklerle ve nasıl şekillendiğini göstermeyi deniyor. Yazar, Türkiye modernleşmesinin ilk döneminden başlayarak, kendi hassasiyetleri nedeniyle, edebiyatın ve daha özelde şiirin özerklik karşıtlığı ile kendini var etmeye çalıştığını ileri sürerken, bu karşıtlığın inşası sırasında hangi taktiklerin geliştirildiğini inceliyor.

İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm, İkinci Yeni üzerine çalışanların kendilerini 1950’li yıllarla sınırladığı ve bu şiiri genellikle Batılı referanslarla anlamaya çalıştığı bir ortamda, İkinci Yeni’yi Tanzimat’tan günümüze Türkiye modernleşmesine özgü hassasiyetler açısından yorumlamayı deniyor. Richard Rorty’nin “Bizi olanaklı kılanlar neyi olanaklı kılmakta olduklarını bilemezlerdi” sözüne bağlı kalarak , “bugün”ün içindeki “dün”ün ayrıştırılması ve bu sayede “bizi olanaklı kılan”ın ne olduğunu göstermeyi hedefliyor.

1977’de Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nde 2003’te yüksek lisans, 2007’de doktora öğrenimini tamamladı. 2020’de doçent oldu. 2007-2019 arasında İstanbul Bilgi ve İstanbul Şehir Üniversiteleri’nde öğretim görevlisi olarak dersler verdi. 2021’den beri Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesidir. İmgenin İcadı: İkinci Yeni’nin Meşruiyeti adlı kitabı 2019’da yayımlandı ve 2020 Mehmet H. Doğan Şiir Eleştiri Ödülü’nü aldı. Armağan, Melih Cevdet Anday ve İlhan Berk’in yazılarını ve söyleşilerini derleyip yayına hazırladı. İmkânsız Özerklik, 2017’de Farsçaya çevrildi.

Kitabın Adı İmkânsız Özerklik
Alt Başlık Türk Şiirinde Modernizm
ISBN 9789750532337
Yayın No İletişim - 1626
Dizi Edebiyat Eleştirisi - 17
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 175 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 136,00 TL
Baskı 2. basım 1. baskı - Aralık 2021
Yazar Yalçın Armağan
Editör Belce Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Dalya Behar
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit