Siyah Endişe
Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı

Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatına çok yönlü bir bakışın ürünü olan bu yazılar, Uşaklıgil’in romandan hikâyeye, tiyatrodan şiire, otobiyografik metinlerinden edebiyat eleştirisine uzanan yazınsal dünyasını tüm verimleriyle inceliyorlar.

Boğaziçi Üniversitesi’nde 28-29 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı” başlıklı sempozyumda sunulan bildirilerin bir kısmı, yazarları tarafından genişletilerek, bu kitapta bir araya geldi.

Halit Ziya Uşaklıgil edebiyatına çok yönlü bir bakışın ürünü olan bu yazılar, Uşaklıgil’in romandan hikâyeye, tiyatrodan şiire, otobiyografik metinlerinden edebiyat eleştirisine uzanan yazınsal dünyasını tüm verimleriyle inceliyorlar. Ayrıca bu verimler hem edebiyat ve toplumsal tarihimiz içinde hem de yer yer dünya edebiyatından seçilen metinlerle birlikte düşünüyor, çok yönlü bir okumanın imkânlarını yaratıyorlar. Böylece Halit Ziya Uşaklıgil üzerine halihazırda var olan kanaatleri sorgulamakla kalmıyor, yeni bir bakış açısını da beraberinde getiriyorlar.

Siyah Endişe, Halit Ziya Uşaklıgil’in edebiyatımızdaki “varlığına” değerli bir katkı.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş Deniz Aktan Küçük, Murat Narcı
Giriş: Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı Zeynep Uysal
Gönüllü Kurbanlığın Cisim Hali: Sefile Halit Ziya Uşaklıgil’in Sefile’sine Kurbanlık Mekanizmaları Açısından Bakmak Didem Arvas
Mai ve Siyah’ın Doğal Olmayan Odağı: Tanzimat Romanını Yeniden Yazmak Erol Köroğlu
Mai ve Siyah Romanında “Dil Ötesi Uygulama” Monica Katiboğlu
Mai ve Siyah: Bir Edebiyat Alanı İnşası ya da Kurmacanın İçinden Kurmacanın Dışına Yansıyanlar Hülya Bulut
Doğu’nun Batısı, Batı’nın Doğusu: Ahmet Cemil ve Georg’un Sanatla İmtihanı Zeynep Arıkan
Zamanımızın Bir Kahramanı: Ahmet Cemil Seval Şahin
Yaşasın Yeni Dünya! Gül Mete Yuva
Bir Kontrol Mekanizması Olarak Edebiyat İş Başında: Aşk-ı Memnu’da Kadına Karşılaştırmalı Bir Bakış Zuhal Eroğlu Koşan
Muvazi Anlar ya da Sonsuz Işık: Uşaklıgil Evreninde Zamansız Sadmeler Murat Narcı
Halit Ziya’nın Adresleri: Geç 19. Yüzyıl Osmanlı Dünyasında Mevcudiyetin Verilme Biçimlerine Dair Bir Kurama Doğru Yüce Aydoğan
Mecralar Arasında Hareket, Beden ve Şiddet: “La Danse Serpentine” ve “Mösyö Kanguru”yu Birlikte Okumak Fatih Altuğ
“Şadan’ın Gevezelikleri”nden “Demiryolu Hikâyecileri”ne: Makinenin Düzeninde Hikâye Anlatıcısı Olmak Deniz Aktan Küçük
Bir Hayalin Şiiri: Avrupalı Kadınlara Dair Fantazilerin Bir Parodisi Olarak “Şadan’ın Gevezelikleri” Olcay Akyıldız
Asır Sonunda Bir Pygmalion Temsili: Halit Ziya Uşaklıgil’in “Sevda-yı Seng” Öyküsü Zeynep Uysal
“Küçüklüğümden Beri Tiyatro İptilasına Aşılanmış Olduğumdan...”: Halit Ziya’nın Tiyatro ile İştigali Esra Dicle
Genç Bir Yazarın Şiirle İmtihanı: Halit Ziya Uşaklıgil’in Mensur Şiirleri Veysel Öztürk
Bir Acı Hikâye’nin Gizemli, Kayıp Metinlerinde Geçmişin İzini Sürmek Pelin Aslan Ayar
Unutulmuş Bir Hikâye: “Hayaliyun-Hakikiyun” ve “Hakiki” Halit Ziya Erkan Irmak
Ahmet Mithat Efendi ile Halit Ziya 19. Yüzyıl Osmanlı Romanının İmkânlarını Tartışırken: Edebî Beğeni Kime ve Neye Hizmet Etmeli? İpek Şahbenderoğlu

Lisans derecesini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. “Türk Edebiyatında Aylaklık (1875-1960)” başlıklı teziyle yüksek lisansını ve “Tanrısal Sessizlikte Yankılanan İnsan Sesi: Tevfik Fikret Şiirinde Dünyevileşme ve Ölüm” başlıklı teziyle doktorasını yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. 2004-2008 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Aktan Küçük, 2008’den sonra çeşitli üniversitelerde lisans düzeyinde ders vermiştir. Halen İstanbul Şehir Üniversitesi’nde görev yapmaktadır.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı bölümde Yeni Türk Edebiyatı dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca özel bir okulda Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerine girmektedir.

Kitabın Adı Siyah Endişe
Alt Başlık Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı
ISBN 9789750526923
Yayın No İletişim - 2778
Dizi Edebiyat Eleştirisi - 67
Alan Edebiyat Eleştirisi ve Tarihi
Sayfa 360 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 35,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2019
Derleyen Deniz Aktan Küçük, Murat Narcı
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Araştırma Olcay Akyıldız
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit