Sosyolojik Düşünce Sözlüğü

Dünyanın değişik bölgeleri ve dönemlerine ait toplumsal olguların benzerlik ve farklılıklarını toplumsal kavramının tanımını ve sosyolojik düşüncenin genel bir resmini sunmak üzere hazırlanan Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, 220’den fazla araştırmacı ve akademisyenin birlikte ortaya çıkardıkları bir eser.
Dünyanın değişik bölgeleri ve dönemlerine ait toplumsal olguların benzerlik ve farklılıklarını toplumsal kavramının tanımını ve sosyolojik düşüncenin genel bir resmini sunmak üzere hazırlanan Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, 220’den fazla araştırmacı ve akademisyenin birlikte ortaya çıkardıkları bir eser. Toplumsal hayata ilişkin temel kavramların çeşitliliğini ve toplumsal yapının kesintisiz yenilenişini yansıtmayı amaçlayan bu çalışma, sosyolojik düşünce içinde yer alan her tür kavramı, kuramı, araştırma yöntemini, dönemi, akımı ve sosyolojik düşüncenin oluşumuna katkıda bulunmuş belli başlı isimleri bir araya getiriyor.
Sosyolojinin antropoloji, demografi, iktisat, istatistik, siyaset bilimi, felsefe ya da psikoloji gibi başka disiplinlerle ilişkilerini de ayrıntılı biçimde ele alan bu sözlük, sosyolojik düşünceyi bir kuramsal yaklaşımlar listesine indirgemekten özellikle kaçınıyor. Sosyolojik düşüncenin tarihine odaklanan yönüyle ise disiplinin doğduğu günden itibaren gerçekleşen sayısız bölünmeyi, sosyolojik kuramların ve alt-alanların birbiriyle çelişen ve kıyasıya çatışan tezlerini kapsamlı biçimde sergiliyor.
Kitabın Adı Sosyolojik Düşünce Sözlüğü
Orijinal Adı Dictionnaire de la pensée sociologique
ISBN 9789750508745
Yayın No İletişim - 1580
Dizi Sözlükler - 6
Alan Sosyoloji
Sayfa 941 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 1247 gr
Perakende Satış Fiyatı 87,96 TL
Baskı 1. baskı - Mayıs 2011
Yayına Hazırlayan Massimo Borlandi, Raymond Boudon, Mohamed Cherkaoui, Bernard Valade
Çeviren Bülent Arıbaş
Editör Berna Akkıyal
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Özgür Yıldız, Ulaş Dayı, Ekrem Buğra Büte
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset