Siyaset Felsefesi Sözlüğü / Ciltli

Bu sözlük, Otorite kavramından Hoşgörüye, Makyavel’den Fransız Devrimi’ne, Hobbes’dan Ütopyaya, Çin’den İslam’a, Yahudilikten Reforma, Antik Roma’dan Anarşizme, Cicero’dan Yararcılığa, Hikmet-i Hükümetten Egemenliğe, Platon’dan Hegel’e, Rousseau’dan Marx’a 140 makaleden oluşan geniş bir yelpaze içinde, siyaset felsefesinin belli başlı kavram ve düşünürlerini siyasal ve düşünsel boyutlarıyla inceliyor.

Bu sözlük, Otorite kavramından Hoşgörüye, Makyavel’den Fransız Devrimi’ne, Hobbes’dan Ütopyaya, Çin’den İslam’a, Yahudilikten Reforma, Antik Roma’dan Anarşizme, Cicero’dan Yararcılığa, Hikmet-i Hükümetten Egemenliğe, Platon’dan Hegel’e, Rousseau’dan Marx’a 140 makaleden oluşan geniş bir yelpaze içinde, siyaset felsefesinin belli başlı kavram ve düşünürlerini siyasal ve düşünsel boyutlarıyla inceliyor.

Siyaset Felsefesi Sözlüğü, siyaset felsefesinin siyaset ve düşün dünyalarıyla kurduğu özel ilişki nedeniyle, siyasal kavramların, düşünürlerin ve eserlerin alfabetik sunumu yerine, bunların etrafında oluşan geleneksel ve güncel tartışmalara ışık tutmayı amaçlıyor. Doğa ve Tarih, Egemenlik, Güç, Özgürlük ve Özerklik, Cemaat ve Cemaatçilik, Evrensellik ve Görelilik gibi kavramların günümüz siyasal düşününde işgal ettikleri başat yeri uzun bir siyasal düşün geleneği içine yerleştirerek sunuyor.

Bu sözlüğü oluşturan yazıların ışığında, bilimsel disiplinler ve ideolojiler arasındaki bazı yapay ayrımları aşmak ve insanların kendi siyasal örgütlenme ve eylemlerini anlamlandırma çabalarını tüm derinliği içinde kavramak mümkün olacaktır.

Kitabın Adı Siyaset Felsefesi Sözlüğü / Ciltli
Orijinal Adı Dictionnaire de philosophie politique
ISBN 9789750502064
Kapak “John Locke”, Godfrey Kneller
Yayın No İletişim - 962
Dizi Sözlükler - 4
Alan Felsefe, Politika/Siyaset
Sayfa 1024 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 1161 gr
Perakende Satış Fiyatı 155,00 TL
Baskı 3. baskı - Temmuz 2017 (1. baskı - Ocak 2004)
Yayına Hazırlayan Philippe Raynaud, Stephane Rials
Çeviren İsmail Yerguz, Necmettin Kâmil Sevil, Emel Ergun, Hüsnü Dilli
Editör Mustafa Bayka
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Metin Pınar
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit