Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü

19. yüzyıldan 20. yüzyıla devreden toplumsal/sosyal düşünce mirası, çeşitli teori, akım ve bunların etkisindeki hareketlerin kültürel, siyasi ve ekonomik hayata müdahalesiyle yeniden biçimlendi. “Modern” kelimesinin karşılıklarına dair bir tartışma bile bu yeniden biçimlendirmeyi görmemiz için yeterlidir.
19. yüzyıldan 20. yüzyıla devreden toplumsal/sosyal düşünce mirası, çeşitli teori, akım ve bunların etkisindeki hareketlerin kültürel, siyasi ve ekonomik hayata müdahalesiyle yeniden biçimlendi. “Modern” kelimesinin karşılıklarına dair bir tartışma bile bu yeniden biçimlendirmeyi görmemiz için yeterlidir. Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, toplumsal/sosyal düşüncenin bir yandan tarihsel kökenlerine bakarken diğer taraftan bu tarihselliği güncel tartışmalarla harmanlayan teori, akım, ekol ve hareketlerin etraflı bir anlatımını sunuyor. Klasik anlamda bir sözlüğün sınırlarını aşan, maddelerin kimi zaman geniş bir makale boyutunda ele alındığı Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü, “toplumsal düşünceyi, normatif veya spekülatif olduğu kadar ampirik; ekonomik ve siyasal olduğu kadar da kültürel” boyutlarıyla anlatıyor. Sözlük, hareketli ve çalkantılı bir yüzyılın ardından, toplumsal düşüncenin çevrelediği tüm bir arkaplanla beraber, felsefe, sanat, siyaset, ekonomi, antropoloji, linguistik, etnografi, sosyoloji, psikoloji, tarih ve hukuk alanlarındaki tartışmaları değerlendiriyor. Bu tartışmaların toplumsal düşünce üzerindeki karşılıklı etkisine dair –ancak bahsi geçen alanlarla sınırlı kalmayan– bir “toplumsal düşünce antolojisi” oluştururken, akademisyenler ve öğrencilerle beraber, toplumsal düşüncenin geleceğine dair bir ilgi ve merakı muhafaza eden okuyuculara da  kıymetli bir başvuru kaynağı sunuyor.
Kitabın Adı Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü
Orijinal Adı The Blackwell Dictionary of Modern Social Thought
ISBN 9789750506154
Yayın No İletişim - 1334
Dizi Sözlükler - 5
Alan Sosyoloji
Sayfa 1003 sayfa
En 165 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 1177 gr
Perakende Satış Fiyatı 600,00 TL
Baskı 1. baskı - Kasım 2008
Editör William Outhwaite, Kerem Ünüvar, Tanıl Bora
Yayın Danışmanı Ahmet İnsel, Alain Touraine
Yayına Hazırlayan Melih Pekdemir
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Belce Ünüvar, Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset