Batı Avrupa geleneğine bağımlı 18. / 19. yüzyıl Rus düşüncesinin özgün yanını ortaya koyan Rus Düşünce Tarihi, konuya ilgi duyan tüm okuyucuları doyuracak nitelikte bir çalışma. Walicki’nin sunduğu arkaplan, Rus aydınların Batılalaştırma ile geleneği yaşatma arasında gidip geldikleri sancılı, ama toplumun kaderini bütünüyle değiştirecek olayları besleyen dönem.

Batı Avrupa geleneğine bağımlı 18. / 19. yüzyıl Rus düşüncesinin özgün yanını ortaya koyan Rus Düşünce Tarihi, konuya ilgi duyan tüm okuyucuları doyuracak nitelikte bir çalışma. Walicki’nin sunduğu arkaplan, Rus aydınların Batılalaştırma ile geleneği yaşatma arasında gidip geldikleri sancılı, ama toplumun kaderini bütünüyle değiştirecek olayları besleyen dönem.

Kitabın her bölümünde, yaşanan tartışmaların bambaşka bir dünya görüşü ve Rusya’ya özgü bir düşünme sistematiği doğuruşunu izliyoruz. Walicki, bu kadar kalabalık bir toplumun hızla çağdaşlaştırılmasını hedefleyen bu harekette eski ve yeni fikirlerin nasıl yan yana gelebildiğini; Avrupa felsefesinin Rus aydınların gözünde geçirdiği değişimi ve birbirinden farklı tüm gelecek kurgularını ayrıntısıyla ele alıyor. Rus düşüncesinin tarihsel bir çerçevede incelenmesi sayesinde, tartışmaları yaratan gerçeklerle, toplumun gidişatına dair öngörülerinin şaşırtıcı sürekliliğini keşfediyoruz. 
Andrzej Walicki, on sekiz yıllık ayrıntılı araştırmalarının birikimiyle yazdığı çalışmasında, geleneklerinden kopmaksızın ve toplumsal koşullarını unutmaksızın yepyeni bir ulusun temellerini atan Rus aydınların savaşımını etkileyici bir biçimde öykülüyor.
Tarihsel-felsefi sorunlar, siyasal ve dinsel tartışmalarla toplumsal düşünce ve hatta edebiyatla temellenen Rus düşüncesini en geniş perspektiften sunan bu klasikleşmiş eserde, kendilerini Rusya’nın geleceğinden sorumlu tutan aydınların modernleşme tutkusuyla giriştikleri hareketin, 20. yüzyılın  başında yaşanan tarihsel kırılmayı adım adım yaratışına tanık olacaksınız.
 

1930’da Varşova’da doğdu. Slav tarihi, özellikle Polonya ve Rusya’nın kültürel ve sosyal tarihi konusunda kapsamlı araştırmalar yapmış ve 19. yüzyılda Avrupa düşün dünyasını etkileyen liberalizm-Marksizm tartışmalarını ele almıştır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: The Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists (1989); Legal Philosophies of Russian Liberalism (1992); Philosophy and Romantic Nationalism: The Case of Poland (1994); Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia (1997).

Kitabın Adı Rus Düşünce Tarihi
Alt Başlık Aydınlanma'dan Marksizme
Orijinal Adı A History of Russian Thought – From the Enlightenment to Marxism
ISBN 9789750506840
Yayın No İletişim - 1399
Dizi Tarih - 54
Alan Tarih
Sayfa 688 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 549 gr
Perakende Satış Fiyatı 136,00 TL
Baskı 4. baskı - Mayıs 2022 (1. baskı - Temmuz 2009)
Yazar Andrzej Walicki
Çeviren Alâeddin Şenel
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Resmi Nikolai Nevrev
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Barış Sağlan
Dizin Özgür Yıldız
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset