Andrzej Walicki

1930’da Varşova’da doğdu. Slav tarihi, özellikle Polonya ve Rusya’nın kültürel ve sosyal tarihi konusunda kapsamlı araştırmalar yapmış ve 19. yüzyılda Avrupa düşün dünyasını etkileyen liberalizm-Marksizm tartışmalarını ele almıştır. Çalışmalarından bazıları şunlardır: The Controversy over Capitalism: Studies in the Social Philosophy of the Russian Populists (1989); Legal Philosophies of Russian Liberalism (1992); Philosophy and Romantic Nationalism: The Case of Poland (1994); Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom: The Rise and Fall of the Communist Utopia (1997).