Türkiye tarihinde selam ve millet kavramlarının ilişkisini ele alan Jenny White, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal kutuplaşmasının ekseni olan korkunun iki anahtar simgesi olarak nitelediği misyonerliği ve başörtüsünü inceliyor. Türk kimliğinin yeniden üretilmesinde sınırların ve saflığın rolünü değerlendirirken, “düşman” tanımlarına karşılık nüfusu “aynı”laştırma çabasının, sınırların ihlali korkusunu ve tabuları nasıl canlı tuttuğunu gösteriyor.

Türk olmak ne anlama geliyor? Milli öznellik hangi koşullarda oluşuyor? Türklük hakkındaki söylemler nasıl hayata geçiriliyor? Bu sorulardan yola çıkan Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler, Türkiye’nin toplumsal, kültürel ve siyasal yapısına ilişkin kapsamlı bir tablo sunuyor. Türkiye tarihinde İslam ve millet kavramlarının ilişkisini ele alan Jenny White, Türkiye’nin toplumsal ve siyasal kutuplaşmasının ekseni olan korkunun iki anahtar simgesi olarak nitelediği misyonerliği ve başörtüsünü inceliyor. Türk kimliğinin yeniden üretilmesinde sınırların ve saflığın rolünü değerlendirirken, “düşman” tanımlarına karşılık nüfusu “aynı”laştırma çabasının, sınırların ihlali korkusunu ve tabuları nasıl canlı tuttuğunu gösteriyor.  

Milletin toplumsal cinsiyet yönünü öne çıkaran White, milli kimliğin iki mecazı dediği asker ve asker annesi üzerinden erkeklik ve millet arasındaki bağlantıyı ele alıyor. Türk toplumsal ve siyasal yaşamının ikili doğasını tartışırken, Müslüman milliyetçilik kavramını Türkiye’nin başka ülkelerle ilişkisi bağlamında irdeliyor ve Arap Baharı’ndan sonra Türkiye’nin bir model olarak sunulmasının sebeplerini sorguluyor. 
 
Jenny White’ın Gezi Parkı olaylarını yorumladığı Türkçe baskıya özel bölümle güncel gelişmeleri de kapsayan Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler, Türk kimliğinin ve İslam’ın geçirdiği değişime ilişkin önemli bir çalışma.
 
 

Boston Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde profesördür. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, doktorasını ise Teksas Üniversitesi (Austin) Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye’ye ilk kez 1970’lerin ortasında Hacettepe’de eğitim görmek üzere gelen White, o günden beri Ankara ve İstanbul’da dokuz yıldan fazla yaşamıştır. Elinizdeki kitabın orijinali, İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde, farklı disiplinlerden öğrencilere Türk toplumunu tanıtma amacı taşıyan derslerde okutulmaktadır. White, Türkiye’de toplumsal cinsiyet, politik mobilizasyon, emek, enformel sektör ve politik İslam üzerine çalışmaktadır. Türkçeye çevrilmiş olan çalışmaları: Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği (İletişim, 1999) ve Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine Bir Araştırma (Oğlak, 2007).

Kitabın Adı Müslüman Milliyetçiliği ve Yeni Türkler
ISBN 9789750512889
Yayın No İletişim - 1930
Dizi Araştırma-İnceleme - 324
Alan Antropoloji, Sosyoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 332 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 280 gr
Baskı 2. baskı - Şubat 2014 (1. baskı - Kasım 2013)
Yazar Jenny B. White
Çeviren Fuat Güllüpınar, Coşkun Taştan
Editör Berna Akkıyal
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Jenny B. White
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Birhan Koçak
Düzelti Birhan Koçak
Baskı ve Cilt Sena Ofset