Jenny B. White

Boston Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde profesördür. Yüksek lisansını Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, doktorasını ise Teksas Üniversitesi (Austin) Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Türkiye’ye ilk kez 1970’lerin ortasında Hacettepe’de eğitim görmek üzere gelen White, o günden beri Ankara ve İstanbul’da dokuz yıldan fazla yaşamıştır. Elinizdeki kitabın orijinali, İngiliz ve Amerikan üniversitelerinde, farklı disiplinlerden öğrencilere Türk toplumunu tanıtma amacı taşıyan derslerde okutulmaktadır. White, Türkiye’de toplumsal cinsiyet, politik mobilizasyon, emek, enformel sektör ve politik İslam üzerine çalışmaktadır. Türkçeye çevrilmiş olan çalışmaları: Para ile Akraba: Kentsel Türkiye’de Kadın Emeği (İletişim, 1999) ve Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği: Yerli Siyaset Üzerine Bir Araştırma (Oğlak, 2007).