Murat Aktaş

Fransa’da Paris 7 Denis Diderot Üniversitesi Siyaset Sosyolojisi Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Aktaş, 2011 yılından beri Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye, Avrupa Birliği’nin Ortadoğu politikaları, Kürt Meselesi ve İslâmofobi konularında çalışan Aktaş’ın Avrupa Birliği, Ortadoğu, küreselleşme, federalizm ve demokrasi ile kadın hakları mücadeleleri konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır. Aktaş, Nobel Akademik Yayıncılık tarafından yayımlanan Başkanlık Sistemi: Karşılaştırmalı Bir İnceleme ve Türkiye İçin Değerlendirmeler, Arap Baharı: Ortadoğu’da Demokrasi Arayışı ve Türkiye Modeli ile İngilizce olarak yayımlanan The Arab Uprisings and The Struggle Of Soft Powers In The Middle East isimli kitapların editörü ve yazarlarındandır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı olan Aktaş, Siyaset Bilimi, İnsan Hakları ve Demokrasi derslerine girmektedir.