Güneş Murat Tezcür

Loyola Üniversitesi Chicago’da Siyaset Bilimi Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını 2005 yılında Michigan Üniversitesi’nden alan Tezcür’ün, demokratikleşme, siyasi şiddet, etnik ve dinî kimlikler ve mobilizasyon, yargı ve siyaset, seçim sistemleri ve dış politika üzerine çok sayıda akademik yayını vardır. Tezcür, Muslim Reformers in Iran and Turkey: The Paradox of Moderation adlı kitabın da yazarıdır. Son akademik çalışmasında, sıradan insanların niye sıradışı riskler alıp ve hayatlarını tehlikeye atıp silahlı örgütlere katıldığını sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla PKK’ye katılan insanlarla ilgili çok geniş kapsamlı bir araştırma yürütmüştür. Türkiye ve İran başta olmak üzere Lübnan, Endonezya ve Peru gibi farklı ülkelerde saha araştırmalarında bulunmuştur. Anadili olan Türkçenin yanısıra İngilizce, Farsça ve Kürtçe bilmektedir.