Ayşe Köse Badur

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Ayşe Köse Badur, Boğaziçi Üniversitesi’nde geç Osmanlı-erken Cumhuriyet dönemini kapsayan doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) Kentleşme ve Yerel Yönetişim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Yayınları arasında E. Fuat Keyman ile 2019 yılında ortak yayımladıkları Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitabı (Ayrıntı Yayınları) ile 2010 yılında hazırladığı 68’in Kadınları (Doğan Kitap) söyleşi kitabı yer almaktadır.