Kentlerin Türkiyesi
İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar

Fırat Genç, Çağlar Keyder, E. Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur’un kaleme aldığı Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar, Türkiye’nin her açıdan dramatik değişimlere sahne olduğu 2000’li yıllara kentleri odağına alarak bakıyor. Ekonomik, beşeri, teknolojik ve idari alanlardaki kapsamlı dönüşümlerin sonucu kentlerin tüm dünyada önem kazandığı bir zamanda Türkiye’deki siyasal rejimin aşırı merkezileşmiş yapısı ve neoliberal uygulamalar ile kentsel ölçekteki dinamikler arasındaki bağları gösteriyor.

"Kentlerin Türkiyesi içinde bazı kentler hem kendilerine hem de etraflarına verdikleri katkı ile öne çıkmakta ve bir laboratuvar işlevi görmektedir; sonuçta bu kentler üzerine çalışmak da siyaseten yaratıcı bir sürece kapı aralamaktadır. Bu kitapta bu tarz bir değerlendirme ve analiz yapmaya çalışarak hem bundan sonraki çalışmalara referans olabilecek akademik bir çalışma ortaya çıkarmış olduğumuzu hem de bilimsel ve kamusal tartışmaların devamına katkıda bulunduğumuzu umuyoruz.”

Fırat Genç, Çağlar Keyder, E. Fuat Keyman ve Ayşe Köse Badur’un kaleme aldığı Kentlerin Türkiyesi: İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar, Türkiye’nin her açıdan dramatik değişimlere sahne olduğu 2000’li yıllara kentleri odağına alarak bakıyor. Ekonomik, beşeri, teknolojik ve idari alanlardaki kapsamlı dönüşümlerin sonucu kentlerin tüm dünyada önem kazandığı bir zamanda Türkiye’deki siyasal rejimin aşırı merkezileşmiş yapısı ve neoliberal uygulamalar ile kentsel ölçekteki dinamikler arasındaki bağları gösteriyor. İzmir, Adana-Mersin, Konya ve Van’ı tek tek ele alan yazarlar, Türkiye ekonomisinin küresel pazarlara çok daha derinden eklemlendiği, bununla birlikte siyasal alanın hızla kapandığı, idari yapının ise görülmedik ölçüde katılaştığı bir ortamda tanık olduğumuz gelişmelerin kentsel yaşam, ekonomi ve siyaset üzerindeki sonuçlarını tartışmanın yanı sıra kentlerin devletle olan ilişkilerinin kaderleri üzerinde ne denli güçlü bir etkisi olduğunu da ortaya koyuyorlar.

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi/Sabancı Üniversitesi direktörüdür. Kanada’da Carleton Üniversitesi’nde doktora çalışmasını, ABD’de Harvard Üniversitesi’nde ve Wellesley College’da doktora-sonrası çalışmasını yapmıştır. Bilim Akademisi üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum ve kimlik/vatandaşlık siyaseti üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın yurt dışı ve yurt içinde yayımlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları vardır. Keyman’ın kitapları arasında Sekiz Kentin Hikayesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta Sınıflar (Metis, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü (Ayrıntı, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City [İstanbul: Küresel Kentte Farklılıkla Yaşamak] (Rutgers University Press, 2018); Democracy, Foreign Policy and Identity in Turkey [Türkiye’de Dış Politika, Kimlik, ve Demokrasi) (Macmillan, 2014]; Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey [İç İçe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik] (Utah University Press, 2009/10); Kentler (Doğan Yayıncılık, 2010); Remaking Turkey [Türkiye’nin Yeniden-İnşası] (Lexington, 2009); Turkish Politics in a Changing World [Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti] (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences [Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri] (Routledge, 2005) ve Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa, 2001) adlı eserler bulunmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi. Doktora derecesini Boğaziçi Üniversitesi Modern Türkiye Tarihi Bölümü’nden aldı. 2016 yılı süresince Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktora-sonrası araştırmacı olarak akademik çalışmalarına devam etti, aynı bölümde ders verdi. ‘Milletin Bölünmez Bütünlüğü’: Demokratikleşme Sürecinde Parçalayan Milliyetçilikler (TESEV, 2007) başlıklı kitabın eşyazarlarından biri. Kentleşme, mekân politikası, toplumsal hareketler ve uluslararası göç üzerine yazıları çeşitli dergilerde ve derleme kitaplarda yayımlandı.

Halen State University of New York, Binghamton ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olmuştur. İktisat tarihi alanındaki doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır; araştırmaları tarihsel sosyoloji, ekonomi politik, kent sosyolojisi ve sosyal politikalar alanında yoğunlaşmaktadır. Eserleri arasında Türkiye’de Devlet ve Sınıflar (İletişim, 1989), Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis, 1993), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne (İletişim, 2003) ile derlediği Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (Tarih Vakfı, 1994), İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında (Metis, 2000), Mekân ve Millet (Koç Üniversitesi Yayınları, 2018) bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Ayşe Köse Badur, Boğaziçi Üniversitesi’nde geç Osmanlı-erken Cumhuriyet dönemini kapsayan doktora çalışmasına devam etmektedir. İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) Kentleşme ve Yerel Yönetişim Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir. Yayınları arasında E. Fuat Keyman ile 2019 yılında ortak yayımladıkları Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü kitabı (Ayrıntı Yayınları) ile 2010 yılında hazırladığı 68’in Kadınları (Doğan Kitap) söyleşi kitabı yer almaktadır.

Kitabın Adı Kentlerin Türkiyesi
Alt Başlık İmkânlar, Sınırlar ve Çatışmalar
ISBN 9789750530524
Kapak “Şehrin Karmaşası”, 2021
Yayın No İletişim - 2990
Dizi Araştırma-İnceleme - 487
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 248 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 250,00 TL
Baskı 2. baskı - Ocak 2024 (1. baskı - Mart 2021)
Yazar E. Fuat Keyman, Fırat Genç, Çağlar Keyder, Ayşe Köse Badur
Editör Merve Öztürk
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapaktaki Görsel Lale Duruiz
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
Baskı İsteğe Bağlı Kitap

Okurlarımızın yayımladığımız eserlere kesintisiz erişebilmeleri için dijital baskılı "isteğe bağlı kitap" uygulaması başlattık.

Sitemizdeki i-Kitap sekmeli "isteğe bağlı kitaplarımızı" www.iletisim.com.tr’den çevrimiçi sipariş vererek 3 gün içinde edinebilirsiniz.

Sınırlı başlık ve sayıda basılacak kitaplarımız, olağan dolaşımdaki basılı kitaplarımızdan farklı olarak dijital baskıyla çoğaltılacak ve farklı fiyatla satışa sunulacaktır.