Bildiğimiz Tarımın Sonu
Küresel İktidar ve Köylülük

10 yılı aşan bir ortak çalışmanın ürünü olan bu eserde Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, tarım sorununu ve kırsal yapıların dönüşümünü, metalaşma, köylünün mülksüzleşmesi ve siyaset bağlamında tartışmaya açıyor.
Tarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve daha çok “hormonlu sebzeler”, “doğal beslenme”, “permakültür” gibi “kentli” başlıklar altında bambaşka bir tartışmaya dönüştü; üretim ve üreticiler yerine gıda ve tüketimle ilgili meseleler gündemin baş köşesine oturdu. Küçük üreticiliğin sorunları, “kumarhane kapitalizmi”nin kırdaki yansımaları, köyün değişen toplumsal yapısı, proleterleşme biçimleri ve tarımın uluslararasılaşması bu “kentli” tartışmalar içinde yer bulamadı.
 
Bildiğimiz Tarımın Sonu, küresel iktidar rejimlerini üreten iktisadi süreçlerle beraber tarım sorununu “yeniden” ele alıyor. 10 yılı aşan bir ortak çalışmanın ürünü olan bu eserde Çağlar Keyder ve Zafer Yenal, tarım sorununu ve kırsal yapıların dönüşümünü, metalaşma, köylünün mülksüzleşmesi ve siyaset bağlamında tartışmaya açıyor. Dünyada da Türkiye’de de yoksulluk, bölgesel eşitsizlikler, çevre, sosyal politikalar ve toplumsal hareketler gibi birçok önemli meseleyi anlamlı bir şekilde konuşabilmek için tarımda ve kırda olup bitenleri hesaba katmamak imkânsız. Bildiğimiz Tarımın Sonu, organik pazar romantizmine ya da köy nostaljisine hapsolmadan, tarım sorununu düşünmenin ve tartışmanın bereketini anlatıyor.
 
 

Halen State University of New York, Binghamton ve Koç üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Çağlar Keyder, Boğaziçi Üniversitesi’nden emekli olmuştur. İktisat tarihi alanındaki doktorasını University of California, Berkeley’den almıştır; araştırmaları tarihsel sosyoloji, ekonomi politik, kent sosyolojisi ve sosyal politikalar alanında yoğunlaşmaktadır. Eserleri arasında Türkiye’de Devlet ve Sınıflar (İletişim, 1989), Ulusal Kalkınmacılığın İflası (Metis, 1993), Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliği’ne (İletişim, 2003) ile derlediği Doğu Akdeniz’de Liman Kentleri (Tarih Vakfı, 1994), İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında (Metis, 2000), Mekân ve Millet (Koç Üniversitesi Yayınları, 2018) bulunmaktadır.

Lisans eğitimini 1989 yılında ODTÜ'den tamamlayan Yenal, doktora eğitimini Binghamton Üniversitesi'nde 2000 yılında tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışan Yenal'in ilgi alanları; tüketim sosyolojisi, yemek sosyolojisi, köy çalışmaları, tarihsel sosyolojidir. 

Kitabın Adı Bildiğimiz Tarımın Sonu
Alt Başlık Küresel İktidar ve Köylülük
ISBN 9789750511660
Yayın No İletişim - 1861
Dizi Araştırma-İnceleme - 316
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji
Sayfa 237 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 202 gr
Perakende Satış Fiyatı 168,00 TL
Baskı 6. baskı - Aralık 2021 (1. baskı - Nisan 2013)
Yazar Çağlar Keyder, Zafer Yenal
Editör Kerem Ünüvar
Kapak Burak Şuşut
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Murat Bozluolcay
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset