Bayram Koca

1988 yılında Adana’da doğdu. Lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda tamamladı. Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Türkiye’de İslam ve Sol (Vivo, 2014) adlı kitabı derledi.