Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri

Türkiye’de sağ akımların ideolojik alet çantasında neler var? Türk sağcılığı kitlelere seslenirken hangi imgelere başvuruyor, hangi tahayyüllere hitap ediyor? Hangi psiko-sosyal damarları işliyor, hangi çağrışımları harekete geçiriyor? Bu derlemede, bu sorulara cevap arayan çalışmalar yer alıyor.

Türkiye’de sağ akımların ideolojik alet çantasında neler var? Türk sağcılığı kitlelere seslenirken hangi imgelere başvuruyor, hangi tahayyüllere hitap ediyor? Hangi psiko-sosyal damarları işliyor, hangi çağrışımları harekete geçiriyor?

Bu derlemede, bu sorulara cevap arayan çalışmalar yer alıyor.

İcat edilen korkular, nefret ve öfke temaları, düşman portreleri, komplo teorileri: “Moskof”tan, “kızıllar”dan masonlara… Kürtlere, Alevilere…

Kutsal yerler, ulusal hafıza mekânları: Fetih’ten, Ayasofya’ya, Çanakkale-Gelibolu’ya…

Devlet fetişizmi… Maddi ve manevi ‘kalkınma’ tutkusu… Erkeklik ve kadınlık kurguları… Romanlardan, başörtüsü meselesine…

Din anlayışı, mümin ideali… Siyasette, edebiyatta, sinemada… Aydınlara bakış: Milliyetçi-muhafazakârlıktan, İslamcılığa…

Tanıl Bora, Kadir Dede, Mehmet Ertan, E. Zeynep Güler, İnci Özkan Kerestecioğlu, Elifhan Köse, Seda Özdemir, M. İnanç Özekmekçi, Aylin Özman, Güven Gürkan Öztan, Tebessüm Öztan, Cenk Saraçoğlu, Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Yüksel Taşkın, Ömer Turan, Aslı Yazıcı Yakın ve Sinan Yıldırmaz’ın katkılarıyla…

 

Kitapta yer alan bölümler
Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi Tanıl Bora
Korku ve Siyaset: Türk Sağının Ezberlerini Çözümlemek İnci Özkan Kerestecioğlu
‘Ezeli Düşman İle Hesaplaşmak’: Türk Sağında Moskof İmgesi Güven Gürkan Öztan
Anti-Komünist Fantaziler: Doğa, Toplum, Cinsellik Aylin Özman, Aslı Yazıcı Yakın
Öfkeyi Çizmek: Milliyetçi Tahayyülde Düşman Portreleri Tebessüm Yılmaz
Türk Sağı ve Masonluğun Söylemsel İnşası: İktidar, Bilinmezlik, Komplo Aylin Özman, Kadir Dede
Türk Sağının Kızılbaş Algısı Mehmet Ertan
Türkiye Sağı, AKP ve Kürt Meselesi Cenk Saraçoğlu
Türk Sağında Ayasofya İmgesi M. İnanç Özekmekçi
Bir Ulusal Hafıza Mekanı Olarak Gelibolu Yarımadası E. Zeynep Güler
Fetih’in Cazibesi: Çocuk Edebiyatı’nda İstanbul’un Fethi ve Çağrıştırdıkları Güven Gürkan Öztan
Modern Müminin Kodları, Simgeleri: Türkiye’de İslami Sinema Seda Özdemir
Türk Sağı ve Aydınlar: Bir Aşk ve Nefret İlişkisini Anlamak Yüksel Taşkın
Türk Sağında Devlet Fetişizmine Dair Güven Gürkan Öztan
Kudretli Devlet, Manevi Kalkınma, Ağır Sanayii: Türk Sağı ve Kalkınma Ömer Turan
Türk Sağının Başörtü Macerası: Modernliğin Sembolik Duvarlarının Resterasyonu Elifhan Köse

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doçent. Siyaset bilimi, siyaset sosyolojisi, milliyetçilik, feminizim dersleri veriyor.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Doktorasını “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası” başlıklı teziyle İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden aldı. Doktora tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan aynı adla kitaplaştı (2011). Türkiye’de Militarizm: Zihniyet, Pratik ve Propaganda başlıklı kitabı yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından okurlara sunuldu (2014). İnci Ö. Kerestecioğlu ile birlikte hazırladıkları Türk Sağı: Mitler, Fetişler ve Düşman İmgeleri başlıklı derleme kitap İletişim Yayınları tarafından yayımlandı(3. baskı, 2016). Türkiye’de resmî ideoloji, milliyetçi akımlar, milliyetçilik-toplumsal cinsiyet ilişkisi ve militarizm konularındaki çalışmaları Toplum ve Bilim, Doğu-Batı, Dipnot, Düşünen Siyaset, Eğitim-Bilim-Toplum dergilerinde yayımlandı.

Kitabın Adı Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri
ISBN 9789750510250
Yayın No İletişim - 1731
Dizi Araştırma-İnceleme - 289
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 592 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 470 gr
Perakende Satış Fiyatı 355,00 TL
Baskı 4. baskı - Kasım 2020 (1. baskı - Nisan 2012)
Derleyen İnci Özkan Kerestecioğlu, Güven Gürkan Öztan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Murat Bozluolcay
Düzelti Ayla Karadağ
Uygulama Hüsnü Abbas
Dizin Ulaş Dayı
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset