Ali Ekber Doğan

1971 Hekimhan doğumlu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi SBE’de kentleşme dalında yaptı. 1997’de bu üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. Doktorasını Ankara Üniversitesi SBE’de kent ve çevrebilimleri dalında yaptı. Praksis dergisi yayın kurulu üyesi. Birikimin Hamalları, Kriz, Neo-liberalizm ve Mekân adlı bir kitabı bulunmaktadır. Halen Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İslâmî sermaye, İslâmcı belediyeler, Türkiye’de kentsel siyasetin politik ekonomisi konularında çalışmalar yapmaktadır.