Eğreti Kamusallık

Kayseri örneğinde, “Millî Görüş” geleneğinden gelen siyasi kadroların yönetimindeki belediyecilik pratiğini ele alan bu inceleme, aslında birkaç düzlemde okunabilir. Öncelikle, elbette, İslâmcı belediyeciliğe dair bir analiz: Muhafazakâr mekân üretim politikası ve kent imgesi... Yerel sınıfsal-toplumsal ittifak yapısı... Geleneksel eşraf ve yükselen "yeni burjuvazi"...
Kayseri örneğinde, “Millî Görüş” geleneğinden gelen siyasi kadroların yönetimindeki belediyecilik pratiğini ele alan bu inceleme, aslında birkaç düzlemde okunabilir. Öncelikle, elbette, İslâmcı belediyeciliğe dair bir analiz: Muhafazakâr mekân üretim politikası ve kent imgesi... Yerel sınıfsal-toplumsal ittifak yapısı... Geleneksel eşraf ve yükselen ‘yeni burjuvazi’... Kent yoksullarını ‘tavlayan’ hayırsever yardım politikası... Ve bu politikanın neoliberalizmle eklemlenmedeki başarısı. Eğreti Kamusallık, tam da bu sentezin sonuçlarını kavramlaştırıyor. Ali Ekber Doğan’ın kitabı, Türkiye’de yerel yönetimlerin ekonomi-politik tarihine genel bir bakış olarak da okunabilir. Yine Kayseri örneğinde, Tek Parti iktidarından DP-AP çizgisine, 12 Eylül sonrası ANAP tecrübesine, sosyal demokrat yönetimlere ve oradan İslâmcı belediyeciliğe –ikinci döneminde neoliberal çizgisi belirginleşen– uzanan sürecin titiz bir analizi. Bu değişimde, 1970’ler CHP’sinin “üretici belediyecilik” akımı ile 1989-94 döneminin SHP deneyimi arasında yapılan mukayese, başlıbaşına önem taşıyor. Kavramsal düzlem de başlıbaşına önemli. Yazar, kenti değişim değeri (rant ve pazarlama nesnesi) olarak görmekle ve kullanım değeri (yaşamın yeniden üretileceği bir mekân ve ilişki ağı) olarak görmek arasındaki temel politik farka oturtuyor analizini. İlkinin giderek ağır basmasının yol açtığı tahribatı gösteriyor. “Türk muhafazakârlığının” analizi bakımından da, takibe değer yol izleri bulunabilir kitapta. “Kayserili tüccar” klişesinin ardında yatan pragmatizmle buluşan yol izleri... Bütün bunların yanında, Kayseri’ye dair bir kitap bu. Orta Anadolu’nun bu kadim ticaret merkezinin modern bir kent olma –veya: olamama!– serüvenine dair bir kitap...

1971 Hekimhan doğumlu. ODTÜ Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. Yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi SBE’de kentleşme dalında yaptı. 1997’de bu üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. Doktorasını Ankara Üniversitesi SBE’de kent ve çevrebilimleri dalında yaptı. Praksis dergisi yayın kurulu üyesi. Birikimin Hamalları, Kriz, Neo-liberalizm ve Mekân adlı bir kitabı bulunmaktadır. Halen Mersin Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. İslâmî sermaye, İslâmcı belediyeler, Türkiye’de kentsel siyasetin politik ekonomisi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Kitabın Adı Eğreti Kamusallık
ISBN 9789750504785
Yayın No İletişim - 1209
Dizi Araştırma-İnceleme - 206
Alan Sosyoloji
Sayfa 286 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 237 gr
Perakende Satış Fiyatı 40,50 TL
Baskı 1. baskı - Mart 2007
Yazar Ali Ekber Doğan
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Burak Asiliskender
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset