Titiz araştırmacılığını özcü yaklaşımlara mahsus kavram ve kategorilerden kaçınan bir nesnel bakışla takviye eden Birdal’ın bu çalışması Türkçede Kutsal Roma İmparatorluğu’yla ilgili yapılmış ilk karşılaştırmalı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.

Osmanlı ve Kutsal Roma imparatorluklarını kurumlar, idari sistem, siyasi meşruiyet, dış siyaset ve hukuki teşkilatlanma gibi başlıklar altında mukayeseli olarak inceleyen Mehmet Sinan Birdal tarih sosyolojisinin ampirik çerçevesini genişlettiği gibi iki imparatorlukta yaşanan değişimler hakkında güçlü bir kavramsal-teorik açıklama sunuyor. Titiz araştırmacılığını özcü yaklaşımlara mahsus kavram ve kategorilerden kaçınan bir nesnel bakışla takviye eden Birdal’ın bu çalışması Türkçede Kutsal Roma İmparatorluğu’yla ilgili yapılmış ilk karşılaştırmalı analizlerden biri olma özelliğini taşıyor.


“Emperyal bir devletin devletler sistemindeki performansı ele alındığında hangi değerler veya dünya görüşleri öne çıkar? Orta ve Doğu Avrupa’da 16. yüzyıldan 18. yüzyıla hüküm süren Habsburg ve Osmanlı hanedanları karşılaştırmalı bir vaka incelemesi için elverişli örneklerdir zira her ikisi de tarihte despotik yönetimin paradigmatik örnekleriydi. Bu iki devlette baş gösteren meşruiyet sorunu değişim süreçlerini açıklamaya dönük varsayımları doğrular nitelikte kanıtlar sunar. (...) Esasen bir tarih sosyolojisi projesi olan bu araştırmada başarılı bir dış siyasete (hem savaşa hem de diplomasiye dayanan) sahip olmanın önkoşullarının Ortaçağ imparatorluklarında ve 17. yüzyılın teritoryal devletlerinde farklılaştığı ortaya konulmaktadır.”

Ankara Üniversitesi SBF Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans, Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora yaptı. Temel ilgi alanları uluslararası ilişkiler kuramı, siyaset kuramı ve tarihsel sosyolojidir. Birdal, halen ABD’de Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitabın Adı Kutsal Roma İmparatorluğu ve Osmanlı
Alt Başlık Küresel Emperyal İktidardan Mutlakıyetçi Devletlere
Orijinal Adı The Holy Roman Empire and the Ottomans From Global Imperial Power to Absolutist States
ISBN 9789750522154
Kapak Osmanlı Sarayı'nda bir Avrupalı ziyaretçi (anonim bir duvar süslemesinden detay)
Yayın No İletişim - 2497
Dizi Tarih - 118
Alan Tarih
Sayfa 280 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 232 gr
Baskı 1. baskı - Temmuz 2017
Yazar Mehmet Sinan Birdal
Çeviren Barış Özkul
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Melis Oflas
Baskı Sena Ofset
Cilt Güven Mücellit