Elçin Macar

Elçin Macar 1968’de İstanbul’da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslarası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yorgo Benlisoy’la birlikte yazmış olduğu bir kitabı vardır: Fener Partikhanesi, Ayraç Yayınları, Ankara, 1996.