Cumhuriyet Döneminde
İstanbul Rum Patrikhanesi

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca tabu addettiği konuların başında gelen azınlıklar konusu, özellikle doksanlı yıllarla birlikte Türkiyeli araştırmacıların gündeminde eskisine oranla daha ağırlıklı bir yere sahip oldu. Genelde hâkim konumda olan ve defansif/milliyetçi kaygılarla konuyu ele alıp, ideolojik bir karşı duruşu korumaya çalışanların yanısıra, yeni kaynaklara, yeni yaklaşımlara kapı açan araştırmalar da var.
Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca tabu addettiği konuların başında gelen azınlıklar konusu, özellikle doksanlı yıllarla birlikte Türkiyeli araştırmacıların gündeminde eskisine oranla daha ağırlıklı bir yere sahip oldu. Genelde hâkim konumda olan ve defansif/milliyetçi kaygılarla konuyu ele alıp, ideolojik bir karşı duruşu korumaya çalışanların yanısıra, yeni kaynaklara, yeni yaklaşımlara kapı açan araştırmalar da var... Elçin Macar’ın bu çalışması, sadece “netameli” sayılmış bir konu olarak İstanbul Rum Patrikhanesi’nin Cumhuriyet tarihi içindeki serüvenini dile getirmekle kalmıyor; konunun hiçbir derinliği olmadan, günlük iç ve dış siyasî çekişmelerle sınırlı olarak ele alınış tarzını terk etmeyi öneren bir derinliği de taşıyor. Macar, bu kitabıyla iki milliyetçilik arasında sıkışmış, ötekileşmiş, ideolojik açıdan suistimal edilmiş bir kurum olan İstanbul Rum Patrikhanesi’ne, hem teorik hem de metodolojik açıdan bugüne kadar egemen olan anlayıştan farklı bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyor ve yitirilmiş dinsel çeşitliliğin yakın tarihteki izlerini sürüyor.

Elçin Macar 1968’de İstanbul’da doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi Uluslarası İlişkiler Bölümü’nü bitirdi. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Yorgo Benlisoy’la birlikte yazmış olduğu bir kitabı vardır: Fener Partikhanesi, Ayraç Yayınları, Ankara, 1996.

Üst Başlık Cumhuriyet Döneminde
Kitabın Adı İstanbul Rum Patrikhanesi
ISBN 9789750501180
Yayın No İletişim - 882
Dizi Araştırma-İnceleme - 141
Alan Tarih
Sayfa 357 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 271 gr
Perakende Satış Fiyatı 42,50 TL
Baskı 3. baskı - Eylül 2012 (1. baskı - Mart 2003)
Yazar Elçin Macar
Editör Bağış Erten, Foti Benlisoy
Kapak Utku Lomlu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Serap Yeğen
Dizin M. Cemalettin Yılmaz
Kapak Fotoğrafı Dimitris Kalumenos
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset