Sezgi Durgun

1974’te İzmir’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden lisans ve yüksek lisans derecesi aldı. Bir süre Yeditepe Üniversitesi’nde felsefe dersleri verdikten sonra akademik ilgisini siyaset bilimi alanına yöneltti. 2003-2004 yılında aldığı burs ile Central European Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’ne girdi; “Milliyetçilik Çalışmaları” programında Nationalism, Nietzsche and Ressentiment başlıklı çalışmasıyla ikinci yüksek lisansını tamamladı. 2010’da Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yaptığı çalışma ile doktora derecesi aldı. Siyaset felsefesi, bilgi kuramları ve yöntembilim dersleri vermektedir. İdeolojiler, mekân felsefesi, coğrafya ve milliyetçilik konularında araştırmalarını sürdürmektedir. Memalik-i Şahane’den Vatan’a (İletişim Yayınları, 2011) başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.