Küreselleşme Çağında Göç
Kavramlar, Tartışmalar

İnsanlar, ezelden beri dünya üzerinde göç halindeler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında göçün hem boyutları olağanüstü arttı hem karmaşıklaştı. Açık, döner ve mühürlü kapılar var; herkes her yere göçemiyor... Çok farklı göç deneyimleri var. Göçmenler, umutları ve mağduriyetleri ile, bütün yerleşik düzenleri değişime zorluyorlar.

İnsanlar, ezelden beri dünya üzerinde göç halindeler. İçinde bulunduğumuz küreselleşme çağında göçün hem boyutları olağanüstü arttı hem karmaşıklaştı. Açık, döner ve mühürlü kapılar var; herkes her yere göçemiyor... Çok farklı göç deneyimleri var. Göçmenler, umutları ve mağduriyetleri ile, bütün yerleşik düzenleri değişime zorluyorlar. 

Elinizdeki kitap, uluslararası göçü bütün boyutlarıyla tartışmaya açıyor: Teorik yaklaşımlar... Uluslararası ve ulusal politikalar... Emek göçü... Emekli göçü... Göçte kadınlar... Göçmenlerin uyum ve “entegrasyonuyla” ilgili tartışmalar... Göçmenlerin statü, vatandaşlık ve kimlik meseleleri... Zorunlu göç, yerinden etme, mültecilik... “Dönüş” deneyimleri; geriye göç... Göçmenlerin dayanışma ağları... Diasporalar... Düzensiz göç hareketleri... 

Bütün bunların dünyadan çeşitli örnekler bağlamında işlendiği kitap, Türkiye’nin göç gündemini ihmal etmiyor. Bulgaristan göçmenleri ve Kürt zorunlu göçü, ele alınan konular arasında.

Ayşe Akalın, Emrah Akbaş, Şebnem Köşer Akçapar, Yasemin Akis, Gül Çatır, Kezban Çelik, Sezgi Durgun, Adem Muzaffer Erol, Jacob Ceki Hazan, Ayşem Biriz Karaçay, Belkıs Kümbetoğlu, N. Aslı Şirin Öner, S. Gülfer IhlamurÖner, Yelda Özen, Nurcan Özgür, Derya Özkul, Ece Öztan, Fabio Salomoni, Deniz Şenol Sert, Ulaş Sunata, Helga Rittersberger-Tılıç, Reyhan Atasü Topçuoğlu, Nihan Ciğerci, K. Onur Unutulmaz ve Deniz Yükseker’in katkılarıyla...

 

Kitapta yer alan bölümler
Göç Çalışmalarında Temel Kavramlar N. Aslı Şirin Öner
Uluslararası Göç Yazınında Bütünleyici Bir Kurama Doğru Deniz Şenol Sert
Göç Çalışmalarında ‘Nasıl’ Sorusu Belkıs Kümbetoğlu
Açık, Döner, Mühürlü Kapılar: 20. Yüzyılda Batı/Doğu Ekseninde Emek Göçünün Seyri Ayşe Akalın
Bursa-Kırcaali Hattı: 1989’da Gelen Bulgaristan Göçmenleri Örneği Nihan Ciğerci
Gündemdeki Kavram Çözmen Entegrasyonu-Avrupa’daki Gelişme ve Britanya Örneği Onur Unutulmaz
Göçmenlerin Entegrasyonunda Değişen Modeller: ‘Çokkültürlü Cennetten Çokkültürlü Dramaya’- Hollanda ve Göçmenleri Ece Öztan
Geçmişten Geleceğe Zorunlu Göç: Mülteciler ve Ülke İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler Jacob Ceki Hazan
Modern Türkiye’nin Zorunlu Göçmenleri: Muhacirler, İskanlılar, Mübadiller, İslamlar, Soydaşlar, ‘G’ Grubu, Mülteciler, Tekne Mültecileri Nurcan Özgür
Zorunlu Göç Tecrübesinin Devlet Politikalarındaki Yansıması: Bulgaristan’dan Türkiye’ye Kitlesel Göçün Analizi Gül Çatır
Kürtlerin Yerinden Edilmesi ve Sosyal Dayanışma: 1990’lardaki Zorla Göçün Sonuçları Deniz Yükseker
Son Mu Başlangıç Mı? Göç Çalışmalarında Sosyal Bir Olgu Olarak Geri Dönüş N. Aslı Şirin Öner
Geriye Göçün Dinamikleri: Almanya’dan Eve Dönüş Helga Rittesberger Tılıç, Yelda Özen, Kezban Çelik
Ulus Ötesi Göç Sürecinde Dini Ağlar ve Örgütler Suna Gülfer Ihlamur Öner
Göçmenler Arasındaki Dayanışmacı Ağların Dönüşümü: Göçmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Misyonu Emrah Akbaş
Göçün Kadınlaşması ve Sosyal Refah Rejiminin Dönüşümü: İtalya Örneği Suna Gülfer Ihlamur Öner
Uluslararası Zorunlu Göç Literatüründe Toplumsal Cinsiyet: Başlıca Yaklaşımlar ve Eleştiriler Yasemin Akis
Türkiye-Avrupa Göç Sistemi: Misafir İşçilikten Ulus-Ötesi Kimliklere Ayşe Biriz Karaçay
Göç Veren’den Göç Alan Ülkeye Geçiş: Akdeniz Modeli ve İtalya Örneği Fabio Salomoni
İsrail: Göçlerle Kurulmuş Bir Devlet Muzaffer Erol
Diasporik Kimliğiniz Lütfen: ABD’deki Çin Diasporası Muzaffer Erol
Ulus-Ötesi Göç: Uluslararası Göç Yazınında Yeni, Bir Paradigma Derya Özkul
Düzensiz Göç: Küreselleşmede Kısıtlanan İnsan Hareketliliği Reyhan Atasü Topçuoğlu
'Yabancı Kimse Yabancı Olamaz…’ Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye’deki Yansımaları Sezgi Durgun
Çabalar Sonuç Verecek Mi? Avrupa Birliği’nin Ortak Bir Göç ve Sığınma Politikası Oluşturma Girişimleri N. Aslı Şirin Öner
Uluslararası Göç Alanında Güvenlik Algılamaları ve Göçün İnsani Boyutu Şebnem Köşer Akçapar
Küresel Bir Göç ve Mülteci Rejimine Doğru Suna Gülfer Ihlamur Öner

1999 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Öner, 2005 yılında Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında öğretim üyesi olarak yeniden Marmara Üniversitesi'ne döndü. Halen Marmara Üniversitesi'nde çalışmayı sürdüren yazarın, uluslararası göç, Avrupa Birliği'nin göç ve sığınma politikası, Balkan siyaseti gibi konularda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Gülfer Ihlamur Öner ile birlikte derlediği Küreselleşme Çağında Göç isimli kitabı 2012 yılında İletişim Yayınları tarafından okuyucuya sunulmuştur. 

Kitabın Adı Küreselleşme Çağında Göç
Alt Başlık Kavramlar, Tartışmalar
ISBN 9789750510823
Yayın No İletişim - 1783
Dizi Araştırma-İnceleme - 299
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 613 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 493 gr
Perakende Satış Fiyatı 367,00 TL
Baskı 5. baskı - Kasım 2021 (1. baskı - Ağustos 2012)
Derleyen Suna Gülfer Ihlamur Öner, N. Aslı Şirin Öner
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Editör Tanıl Bora
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Burcu Göknar
Düzelti Burcu Tunakan
Dizin Burcu Tunakan
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset