Demirel

Tanıl Bora’nın kaleme aldığı Demirel biyografisi, bir şahsın hayat hikâyesiyle sınırlı olmayan, Türkiye’nin 1940’lardan 2000’lere kadarki sosyal, siyasal, kültürel, zihinsel tarihinin çarpıcı bir anlatımını sunuyor. Siyasal dünyanın da, gündelik hayatın da, milletin de, devletin de dönüşümünün Demirel portresinden yansımasına bakıyor; Demirel’in dilinden ve elinden dökülen bir tarihin yanı sıra, o tarihin o dilden neler çektiğini de kapsamlı bir şekilde inceliyor. Tanıl Bora’nın kaleme aldığı bu biyografi, anekdotlarla örülü bir Demirel öyküsü değil, bir fenomen etrafında ülkenin en önemli siyasal döneminin tarihini anlatıyor – üstelik çok uzun bir dönemin!

Süleyman Demirel... Türkiye’nin 1960’lardan 2000’lere uzanan siyasal tarihinin en önemli figürüydü. Bu tarihsel dönemde DP’nin Su İşleri Müdürlüğü’nden Cumhurbaşkanlığı’na uzun bir yol kat etti. Neredeyse “hep başbakan”dı. Kurduğu 7 hükümetin 2’si askerî darbeyle devrildi; her iki darbeyi de atlatıp siyasal hayatına devam edebildi. 1960’ların, 1970’lerin, 1980’lerin ve 1990’ların siyasi zeminini tahkim etmişti; iktisadi hayatının da fikir babasıydı. Anti-komünizmle sarmalanmış bir sağ siyaset aklının, propaganda biçiminin ve demagojiyi de ihmal etmeyen bir söyleyişin ya da söylemeyişin erbabıydı. Ancak hiç kuşkusuz kendine mahsus bir dilin ve kelamın da sahibiydi. Milliyetçi ve muhafazakâr hoşnutsuzlukları devletle barıştırarak, “devlet fikri”nin adamlığına uzanan bir siyasal kariyere ulaştı. “Devlet aklı”nın mühendisliğini yaptı!

Tanıl Bora’nın kaleme aldığı Demirel biyografisi, bir şahsın hayat hikâyesiyle sınırlı olmayan, Türkiye’nin 1940’lardan 2000’lere kadarki sosyal, siyasal, kültürel, zihinsel tarihinin çarpıcı bir anlatımını sunuyor. Siyasal dünyanın da, gündelik hayatın da, milletin de, devletin de dönüşümünün Demirel portresinden yansımasına bakıyor; Demirel’in dilinden ve elinden dökülen bir tarihin yanı sıra, o tarihin o dilden neler çektiğini de kapsamlı bir şekilde inceliyor. Tanıl Bora’nın kaleme aldığı bu biyografi, anekdotlarla örülü bir Demirel öyküsü değil, bir fenomen etrafında ülkenin en önemli siyasal döneminin tarihini anlatıyor – üstelik çok uzun bir dönemin!

1963 Ankara doğumlu. İstanbul Erkek Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. 1984-88 arasında haftalık haber dergisi Yeni Gündem’de gazetecilik yaptı. 1988’den beri İletişim Yayınları’nda araştırma-inceleme dizisi editörüdür. O zamandan beri kitap çevirmenliğiyle de meşguldür. 1993’ten 2014’e kadar üç aylık sosyal bilimler dergisi Toplum ve Bilim dergisinin yayın yönetmenliğini yaptı. 1989’dan beri düzenli yazdığı aylık sosyalist kültür dergisi Birikim’in 2012’de yayın koordinatörlüğünü üstlendi.

Ağırlıklı çalışma alanları, Türkiye’de siyasal düşünceler, özellikle sağ ideoloji ve milliyetçiliktir. Bu konularda yayımlanmış kitapları: Devlet Ocak Dergâh - 1980’lerde Ülkücü Hareket (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 1991), Milliyetçiliğin Kara Baharı (Birikim Yayınları, 1995), Türk Sağının Üç Hali (Birikim Yayınları, 1998), Devlet ve Kuzgun - 1990’lardan 2000’lere MHP (Kemal Can’la birlikte - İletişim Yayınları, 2004), Medeniyet Kaybı - Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar (Birikim Yayınları, 2006), Türkiye’nin Linç Rejimi (Birikim Yayınları, 2008), Sol, Sinizm, Pragmatizm (Birikim Yayınları, 2010), Cereyanlar - Türkiye’de Siyasî İdeolojiler (İletişim Yayınları, 2017), Zamanın Kelimeleri (Birikim Kitapları, 2018).

Kitabın Adı Demirel
ISBN 9789750535079
Yayın No İletişim - 3301
Dizi Biyografi - 39
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 576 sayfa
En 150 mm
Boy 215 mm
Perakende Satış Fiyatı 350,00 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2023 (1. baskı - Haziran 2023)
Yazar Tanıl Bora
Editör Kerem Ünüvar
Dizi Kapak Tasarımı Utku Lomlu
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Ümit Kıvanç
Düzelti Nebiye Çavuş
Dizin Berkay Üzüm
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit
''Suyu arayan diğer adam: Demirel''
Suyu arayan diğer adam: Süleyman Demirel Demirel, icra ettiği siyasetin sadece temsilcisi, müteahhidi olmayan, o siyasetin mühendisi olan birisiydi. Yaptığı siyasetin üzerine düşünen, refleksiyonunu yapan, onu deyim yerindeyse "bilince çıkartan" biri. O çok mavrası yapılan meşhur laflarının, "laf cambazlıklarının" arkasında, bu var. Bir analiz malzemesi olarak çok önemli. Türk sağı ile ilgili, Devlet Aklı ile ilgili...
06.07.2023 - Gazete Duvar

''Tanıl Bora'nın Demirel Biyografisine Dair Notlar''
Tanıl Bora’nın Süleyman Demirel biyografisi son zamanlarda okuduğum en başarılı çalışmalardan biri. Bora’nın iyi bildiği bir alanda dolaştığı kitabın hemen her sayfasında hissediliyor. Demirel’in hayatına ve şahsiyetine yönelik ilgisi Türkiye’nin siyaset tarihine ve toplumsal sınıflarına dair derin vukufuyla, Cumhuriyet’in belli başlı siyasi figürlerine (Erbakan, Ecevit, Türkeş, Bayar, İnönü, Özal, Bilgiç vd.) ilişkin karşılaştırmalı analizleriyle birleşiyor. Büyük yazarlara ve sanatçılara bir magnum opus yakıştırma alışkanlığı vardır öteden beri (sanki yapıtlar arasında hiyerarşik bir sıralama yapmak zorunluymuş gibi.) Bunu sürdürecek olursak, Demirel’in Cereyanlar’la boy ölçüşebilecek çapta olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
02.07.2023 - Birikim

''Binaenaleyh karşınızda ‘Türk sağının açıortayı''
“Süleyman Demirel Türk sağının açıortayıdır” diyen Tanıl Bora’nın büyük emekler sonucu ortaya çıkardığı ‘Demirel’ kitabı, akıcı üsluba sahip, ayrıntılar ve gözlemler açısından dolu dolu içerik sunan siyasi bir biyografi.
14.07.2023 - Hürriyet