John Keane

1949 doğumlu Avustralyalı siyaset bilimci. Sydney Demokrasi Ağı’nın kurucularındandır. Sydney Üniversitesi’nde politika üzerine dersler veren yazar demokrasi, sivil toplum ve medya alanlarında yayınlar yapıyor ve yazıları New York Times, Al Jazeera, Guardian, Huffington Post gibi mecralarda yayımlanıyor. Bu alanlarda birçok kitabı bulunan yazarın en güncel kitapları When Trees Fall, Monkeys Scatter (2017) ve Power and Humility: the Future of Monitory Democracy’dir (2018). Türkçeye çevrilmiş eserleri şunlardır: Sivil Toplum ve Devlet: Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar (der., Ayrıntı, 1993), Medya ve Demokrasi (1993), Demokrasi ve Sivil Toplum (Ayrıntı, 1994), Şiddetin Uzun Yüzyılı (Dost, 1998), Şiddet ve Demokrasi (İmge, 2010).