Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi
Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine

Doğan Akyaz, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971’deki askerî müdahaleleri, bununla birlikte müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki girişimleri, arayışları, tartışmaları inceliyor. Her iki dönemdeki cunta yapılanmalarını ayrıntısıyla ele alıyor. Hükümetlerin ve sivil siyasi otoritenin cuntalaşmayı önlemeye dönük çabasının, ki bu çaba bizzat ordu yönetimi tarafından da paylaşılıyor, sonuçta ordunun siyasetteki ağırlığının yerleşikleşmesini, kurumlaşmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz.
Doğan Akyaz, 27 Mayıs 1960 ve 12 Mart 1971’deki askerî müdahaleleri, bununla birlikte müdahalelerin öncesi ve sonrasındaki girişimleri, arayışları, tartışmaları inceliyor. Her iki dönemdeki cunta yapılanmalarını ayrıntısıyla ele alıyor. Hükümetlerin ve sivil siyasi otoritenin cuntalaşmayı önlemeye dönük çabasının, ki bu çaba bizzat ordu yönetimi tarafından da paylaşılıyor, sonuçta ordunun siyasetteki ağırlığının yerleşikleşmesini, kurumlaşmasını beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu paradoksal ya da ironik tespit, kitabın önemli bulgularından birini oluşturuyor. Türk siyasal tarihinin birçok yönden çokça incelenmiş bir konusu olan “askerî müdahaleler” olgusuna bu kitabın kattığı özgün bakış açısı, bir tür ordu sosyolojisine açılım sağlamasıdır. Doğan Akyaz’ın örneğine pek rastlamadığımız bu ilginç çalışması, subay ideolojisine, kurumsal geleneklere, ordunun meslekî ve kurumsal-örgütsel saiklerinin askerî müdahale süreçlerine nasıl yansıdığına ilişkin ilginç veriler sunuyor.


1967 yılında Kırıkkale'de doğdu. Marmara Üniversitesi`nde Tarih ve Hukuk lisans eğitimi aldı. 9 Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Entitüsü'nde 1994'te yüksek lisans, 2000 yılında doktora eğitimini tamamladı. Yazar yakın dönem Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Kitabın Adı Askerî Müdahalelerin Orduya Etkisi
Alt Başlık Hiyerarşi Dışı Örgütlenmeden Emir Komuta Zincirine
ISBN 9789750500466
Yayın No İletişim - 831
Dizi Araştırma-İnceleme - 127
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 444 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 318 gr
Perakende Satış Fiyatı 49,50 TL
Baskı 3. baskı - Ekim 2009 (1. baskı - Eylül 2002)
Yazar Doğan Akyaz
Kapak Utku Lomlu
Editör Tanıl Bora
Uygulama Suat Aysu
Düzelti Serap Yeğen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset