Borçlandırma Siyaseti
Türkiye'de Finansal İçerilme / ANKARA DAYANIŞMA AKADEMİSİ KİTAPLIĞI

Borçlandırma Siyaseti, Türkiye ekonomisinin yapısal “gerçeğini” anlamak için, kilit önemde bir çalışma.

“Ali Rıza Güngen’in… çalışmasının özgün bir hipotezi var: Türkiye’de ‘finansallaşan kapitalizmin yeni tür ... yurttaş yaratma uğraşının bir projeye dönüşerek 2010’lar başında devlet kademesinde hâkim olma’ sürecinin irdelenmesi. Güngen bu projenin uygulamaları ve sonuçlarının, Türkiye’de 1980’lerde başlayan finansallaşmanın bir veçhesini oluşturduğunu ileri sürmekte. Günümüzde medya deyimiyle her yerde ve her şeyde bir ‘yerli ve milli’ unsur yaratma projesinin öznesinin irdelenmesi ve bu ‘öznenin’ devlet kademelerinde nasıl şekillendirilmekte olduğunun analizi de denilebilir.”
Erinç Yeldan

Neden Türkiye’de finans sistemi, herkese birden fazla kredi kartı vermek, borç ve kredi temin etmek için adeta çırpınıyor Türkiye, nasıl ve niçin bir “krediye hücum” diyarına, bir “borçlu devletine” ve borçlular ülkesine dönüştü?

Ali Rıza Güngen, bu basit soruların cevabını hem ayrıntılı verilerle, hem derinlemesine bir analizle, gayet de yalın bir şekilde ortaya koyuyor. 2001 ekonomik krizi sonrasında adım adım inşa edilen borç siyasetinin nasıl yönetildiğini gösteriyor. Ve tabii bu borçlandırma rejiminin asla bir saadet zinciri olmadığını da gösteriyor. Geçici bir “yoksulluğu hafifletme” perdesinin arkasında derinleşen eşitsizlikler ve süreğen krizler var.

Borçlandırma Siyaseti, Türkiye ekonomisinin yapısal “gerçeğini” anlamak için, kilit önemde bir çalışma.

Doktorasını ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. Queen’s Üniversitesi Küresel Kalkınma Çalışmaları’nda doktora sonrası araştırmalarını sürdürdü. Türkiye’deki üniversitelerde çalışması 2016’da KHK ile yasaklandı. Sonraki yıllarda Off University platformunda ve Kassel Üniversitesi’nde ders verdi. Carnegie Mellon Üniversitesi’ne uzaktan araştırmacı olarak dahil oldu ve York Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Ortak yazarlarından olduğu Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş: Küresel Kapitalizmin Geleceği başlıklı bir kitabı bulunmaktadır. The Political Economy of Financial Transformation in Turkey kitabının editörlerindendir. New Political Economy, The Journal of Peasant Studies, Praksis, İktisat Dergisi vb. akademik dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır. Borç yönetimi, bağımlı finansallaşma, finansal içerilme, finansal sektörün denetimi ve devlet bankaları üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Kitabın Adı Borçlandırma Siyaseti
Alt Başlık Türkiye'de Finansal İçerilme / ANKARA DAYANIŞMA AKADEMİSİ KİTAPLIĞI
ISBN 9789750530661
Yayın No İletişim - 3001
Dizi Araştırma-İnceleme - 491
Alan Politika/Siyaset, Ekonomi
Sayfa 206 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 152,00 TL
Baskı 2. baskı - Mayıs 2022 (1. baskı - Nisan 2021)
Yazar Ali Rıza Güngen
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Hüseyin Türk
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit