Dağlardan Denize
Artvin

Denizle arasına duble yolun girdiği Hopa Deniz Feneri’nin öyküsü, Artvin’in uğradığı altüst oluşun timsali gibidir. Fakat Dağlardan Denize Artvin, Artvin’i yalnızca “doğa olayı” cephesiyle anlatmıyor. Sadece Çoruh kayıklarıyla, boğa güreşleriyle, geleneksel mimariyle, halk oyunlarıyla, müzik kültürüyle bir folklor olayı olarak da anlatmıyor. Bunları da anlatıyor fakat bunların yanında: Etnik coğrafyanın… Yerel siyasetin ve 1980 öncesi devrimci hareketin anısının… Artvin öğretmen okullarının tarihsel serüveninin… Mevsimlik işçilikten yazlıkçılığa gurbetçiliğin… Gündelik hayatın, insan ve mekânın… “Ah Nataşa!” travmasının da resimlerini çekiyor.

"Artvin, 1980’lerden sonra kurulan ‘yeni dünya düzeni’nden nasibini, en çok tahrip edilen doğasıyla aldı. Doğal kaynakları sermayenin yeni birikim dinamikleri için yeniden keşfedildi. ‘Kalkınma’ büyülü sözcüğünün peşinde Çoruh Nehri üzerinde barajlar, hidroelektrik santraller (HES) kuruldu. Pek çok köy sadece baraj suları altında kalmadı, adeta tarihleriyle ezildi. (…) Bunca yıkıma rağmen doğa hâlâ cömert... Evet, hâlâ! Hayranlık uyandıran güzelliğiyle görülmeye değer. Biz de hafızayı kaybetmeden kaydedelim istedik.”

Denizle arasına duble yolun girdiği Hopa Deniz Feneri’nin öyküsü, Artvin’in uğradığı altüst oluşun timsali gibidir. Fakat Dağlardan Denize Artvin, Artvin’i yalnızca “doğa olayı” cephesiyle anlatmıyor. Sadece Çoruh kayıklarıyla, boğa güreşleriyle, geleneksel mimariyle, halk oyunlarıyla, müzik kültürüyle bir folklor olayı olarak da anlatmıyor. Bunları da anlatıyor fakat bunların yanında: Etnik coğrafyanın… Yerel siyasetin ve 1980 öncesi devrimci hareketin anısının… Artvin öğretmen okullarının tarihsel serüveninin… Mevsimlik işçilikten yazlıkçılığa gurbetçiliğin… Gündelik hayatın, insan ve mekânın… “Ah Nataşa!” travmasının da resimlerini çekiyor.

Başlı başına “karakter” olan bir diyarın, kendisi gibi rengârenk ve kendisi gibi coşkun bir albümü…

Rahşan İnal’ın derlemesinde ayrıca Erdoğan Altun, Fatih Artvinli, Taner Artvinli, Şükrü Aslan, Şenay Aydemir, Yeliz Kendir Gök, İdris Ersan Küçük, Fatih Orhan, Selda Polat Hüsrevşahi, Ayşem Sezer Şanlı, Emre Solmaz, Özlem Şendeniz, Öznur Yılmaz Altun’un yazıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Sunuş Rahşan İnal
Modern Artvin’de etnik coğrafya: Dilsel/dinsel kimlikler Şükrü Aslan
1980 öncesi Artvin’de sokakta siyaset: Devrimci Yol deneyimi üzerine düşünceler Ayşem Sezer Şanlı
Artvin siyasetinde öne çıkanlar: 1977-2024 arası yerel seçim sonuçları Erdoğan Altun
Cılavuz’dan Artvin’e, Artvin’den gurbete: Artvin öğretmen okullarının tarihsel serüveni Selda Polat Hüsrevşahi
Gurbetçinin köy ile değişen ilişkisi: Mevsimlik işçilikten yazlıkçılığa Şenay Aydemir
Kültür ve mekân ilişkisi bağlamında geleneksel Artvin evleri Fatih Orhan
Artvin halk oyunları: Sınır boyunda halkların danslı kardeşliği İdris Ersan Küçük
Artvin’de müzik kültürü Emre Solmaz
Çoruh kayıkları Taner Artvinli
Gelenekten modernliğe: Boğa güreşleri Rahşan İnal
“O zamanlar bizim buralar”: Fenni sünnetçi Hüseyin Güven’in hayatı ve hatıratları Fatih Artvinli
“Ah Nataşa!” Yeliz Kendir-Gök
Kenarda kalanlar: Artvinli “Poşalar” Öznur Yılmaz-Altun
Otoyolun kenarında şehrin çeperinde: Hopa Deniz Feneri’nin öyküsü Özlem Şendeniz

Artvin’de doğdu. 2018 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı’ndan doktora, Mersin Üniversitesi, BESYO’dan yüksek lisans ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden lisans dereceleri aldı. Doktora sonrası araştırmalarına İngiltere, Loughborough Üniversitesi’nde devam etti. Akademik ilgi alanları göç sosyolojisi, siyaset, endüstri ve spor sosyolojisidir.

 

Üst Başlık Dağlardan Denize
Kitabın Adı Artvin
ISBN 9789750536816
Yayın No İletişim - 3444
Dizi Memleket Kitapları - 39
Alan Sosyoloji
Sayfa 271 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Perakende Satış Fiyatı 205,00 TL
Baskı 1. baskı - Temmuz 2024
Derleyen Rahşan İnal
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Süleyman İnal
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Yağmur Yıldırımay Bayrakçı
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit