Hakan Mertcan

1978 yılında Adana’nın Havuzlubahçe Mahallesi’nde doğdu. Babasından Antakya hikâyeleri dinledi, çocukluğunun belirgin simaları arasında Antakyalı aile dostları yer aldı. 1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde
yükseköğrenime başladı. Uzun zaman Antakya’dan postalanacak mektuplar bekledi. Üniversite yıllarında Antakya’yı kendine yol eyledi. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans öğrenimini tamamladıktan sonra aynı fakültenin Kamu Hukuku kürsüsünde yüksek lisans ve doktora öğrenimi gördü. 2008-2012 yılları arasında, Türkiye’de Arap Alevilerin siyasal iktidarla ilişkileri ve kimlik sorunları üzerine olan doktora tezini yazarken Antakya’ya seferleri, bu iklimde geçirdiği zamanlar tekrar yoğunlaştı. Üniversite yıllarından bugüne çoğu kişi onu Antakyalı bilir ve kendi de buna pek itiraz etmez. Antakya’dan çok şey aldı, çok şey öğrendi, bu kitapla bir nebze olsun borcunu ödemek istemektedir.