Adana'ya Kar Yağmış
Adana Üzerine Yazılar

Adana, hiçbir zaman herhangi bir vilâyet olmadı. Kendine mahsus ve 'dik'ti. 'Esprisi' olan bir yerdi. Tantanası olan bir yerdi. Behçet Çelik elinizdeki kitabın Sunuş'unda belirtiyor; Adana'yı çağrıştıran öyle çok imge var ki: Sıcak, pamuk, portakal, pamuk işçileri, tekstil, kebap, şalgam, kabadayılık, küfür, edebiyat... Veya, Can Kozanoğlu'nun 'dışardaki' Adanalı karikatürü hakkında söyledikleri: Zengin, kaba, küfürcü, kavgacı, âlemci, eğlenceli, erkek…

Adana, hiçbir zaman herhangi bir vilâyet olmadı. Kendine mahsus ve 'dik'ti. 'Esprisi' olan bir yerdi. Tantanası olan bir yerdi. Behçet Çelik elinizdeki kitabın Sunuş'unda belirtiyor; Adana'yı çağrıştıran öyle çok imge var ki: Sıcak, pamuk, portakal, pamuk işçileri, tekstil, kebap, şalgam, kabadayılık, küfür, edebiyat... Veya, Can Kozanoğlu'nun 'dışardaki' Adanalı karikatürü hakkında söyledikleri: Zengin, kaba, küfürcü, kavgacı, âlemci, eğlenceli, erkek…
"Adana'ya Kar Yağmış / Kar Altında Gül Varmış…" Bu kitap, Adana'ya yağan kara ve kar altındaki güllere bakıyor, diyebiliriz. Son yirmi yılda Türkiye'nin geçirdiği büyük dönüşüm, Adana'yı göreli bir 'önemsizleşmeye' itti. Adana'nın özlenir hale gelmiş eski zamanları, eski çehreleri nasıldı? Adana sanayii nasıl gelişti? Endüstrinin 'patladığı' şaşaalı zamanlar nasıl yaşandı? '70'lerin siyasal kutuplaşma ortamı Adana'yı nasıl başka birçok yerdekinden fazla ayağa kaldırdı?
Adana'nın etno-kültürel yüzlerine de bakılıyor kitapta: Türkmenler, Araplar, Nusayriler, Kürt göçmenler…
Yılmaz Güney, Orhan Kemal; Adana'nın onlardaki harcı ve onların Adanası…
Adana'nın meşhur eğlence dünyası, mutfağı, sıcağı, yaylası… Kenar mahallesi, eşkıyası… Adana futbolunun yükseliş ve düşüşü…
Tabii "küfre ve erkeğe kesmiş" Adana ve Adana'nın kadınları…
Çoğu bir yerinden Adanalı olan yazarların; Nebahet Akverdi, Suavi Aydın, Salih Bolat, Neslihan Cangöz, Simten Coşar, Behçet Çelik, Bilge Çelik, Musa Dağdeviren, Feridun Düzağaç, Kudret Emiroğlu, Adnan Gümüş, İnan Keser, Ş. Mine Kılıç, Can Kozanoğlu, Hayri Kozanoğlu, Hakan Mertcan, Coşkun Ongun, Ali Özgentürk, Nurhan Tekerek, Mehmet Tepebaşı, Mustafa Uçar, E. Taçlı Yazıcıoğlu, Yavuz Yıldırım, Nihat Ziyalan’ın katkılarıyla.

 

İÇİNDEKİLER

7      Sunuş • BEHÇET ÇELİK
25    Yılmaz Güney ve Adana • ALİ ÖZGENTÜRK
45    Adana ve Orhan Kemal • BEHÇET ÇELİK
65    Eriyik ve Tortu: Adana’daki Karışma ve Karışmama Halleri • ADNAN GÜMÜŞ
113  Çukurova Tarihinde Yörükler ve Türkmenler • SUAVİ AYDIN
141  Adana Nusayrileri • İNAN KESER
157  Adana Arapları ve Eşkıya Cerzun • HAKAN MERTCAN
171  Adana Dışında Adanalı Olmak • CAN KOZANOĞLU
183  Adana’nın Beş Harfi AAAAA • NİHAT ZİYALAN
203  Güneş Fiilinin Bütün Zamanları • SALİH BOLAT
211  Başka Bir Adana’dan Anılar • HAYRİ KOZANOĞLU
227  Adanalıyık... • MEHMET TEPEBAŞI
243  Portakal Çiçeği Kokusu, Yaşar Kemal Haseti...
        Nafile Adana Erkektir • E. TAÇLI YAZICIOĞLU
261  Gözlerimde Hüzün Dolu Bir Tebessümdür Adana... • FERİDUN DÜZAĞAÇ
267  Adana’da Sanayi ve Sanayiciler Hakkında • KUDRET EMİROĞLU
305  Adana’nın Eğlence Dünyasından;
        Seyhan Saz’dan Cafe-Barlara... • NURHAN TEKEREK
321  Adana Mutfağı • MUSA DAĞDEVİREN
335  1945’lerde Adana Kız Lisesi • BİLGE ÇELİK
353  Hükümsüz Bir Adana - İstanbul Hikâyesi • SİMTEN COŞAR
371  Adana Erkeğe ve Küfre Kesmiştir • NESLİHAN CANGÖZ
379  950 Kilometre • Ş. MİNE KILIÇ
393  Adana’nın Kenar Çocukları: “Kayıp Giden Zamanlar” • HAKAN MERTCAN
409  Bizim Oralar, Bizim Yaylalar • COŞKUN ONGUN
425  Adana Evleri • NEBAHET AKVERDİ DOKUZOĞLU
431  Memleket Futbolunun İki (Paralel) Aynası:
        Adana Demirspor - Adanaspor • YAVUZ YILDIRIM - MUSTAFA UÇAR
445  Adana Yerel Gazozculuğuna Kısa Bir Bakış • HAKAN MERTCAN

Kitapta yer alan bölümler
Yılmaz Güney ve Adana Ali Özgentürk
Adana ve Orhan Kemal Behçet Çelik
Eriyik ve Tortu: Adana’daki Karışma ve Karışmama Halleri Behçet Çelik
Çukurova Tarihinde Yörükler ve Türkmenler Suavi Aydın
Adana Nusayrileri İnan Keser
Adana Arapları ve Eşkıya Cezrun Hakan Mertcan
Adana Dışında Adanalı Olmak Can Kozanoğlu
Adana’nın Beş Harfi AAAAA Nihat Ziyalan
Güneş Fiilinin Bütün Zamanları Salih Bolat
Başka Bir Adana’dan Anılar Hayri Kozanoğlu
Adanalıyık… Mehmet Tepebaşı
Nafile Adana Erkektir Taçlı Yazıcıoğlu
Gözlerimde Hüzün Dolu Bir Tebessümdür Adana Feridun Düzağaç
Adana’da Sanayi ve Sanayiciler Hakkında Kudret Emiroğlu
Adana’nın Eğne Dünyasınan: Seyhan Saz’dan Cafe-Barlara Nurhan Tekerek
Adana Mutfağı Musa Dağdeviren
1945’lere Adana Kız Lisesi Bilge Çelik
Hükümüz Bir Adana- İstanbul Hikayesi Simten Coşar
Adana Erke ve Küfre Kesmiştir Neslihan Cangöz
950 KİLOMETRE Ş. Mine Kılıç
Bizim Oralar, Bizim Yaylalar Coşkun Ongun
Adana Evleri Nebahat Akverdi Dokuzoğlu
Memleket Futbolunun İki Paralel Aynası: Adana Demirspor- Adanaspor Mustafa Uçar, Yavuz Yıldırım
Adana Yerel Gazozculuğuna Kısa Bir Bakış Hakan Mertcan

1968’de Adana’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. İlk öyküsü 1987’de Varlık’ta yayımlandı. Yazılı Günler ve Virgül dergilerini hazırlayanlar arasında yer aldı. İki Deli Derviş (1992), Yazyalnızı (1996), Herkes Kadar (2002), Düğün Birahanesi (2004), Gün Ortasında Arzu (2007), Diken Ucu (2010), Kaldığımız Yer (2015) ve Yolun Gölgesi (2017) adlı öykü kitaplarının yanı sıra Dünyanın Uğultusu (2009), Soluk Bir An (2012) ve Belleğin Girdapları (2019) adlı romanları, Sınıfın Yenisi (2011) adlı gençlik romanı ve Çantasızlar Kampı (2016) adlı çocuk romanı ile Ateşe Atılmış Bir Çiçek/Yazarlar, Kitaplar, Okuma Notları (2012) isimli deneme kitabı yayımlandı. Doğup büyüdüğü Adana’yla ilgili yazılardan oluşan Adana’ya Kar Yağmış adlı kitabı derledi (2006). Barış Bıçakçı ve Ayhan Geçgin’le edebiyat üzerine yazışmalarından oluşan Kurbağalara İnanıyorum 2016’da yayımlandı. Öykü, deneme ve çevirileri çeşitli gazete, dergi ve seçkilerde yayımlanan Çelik, 1989’da Akademi Kitabevi Öykü Başarı Ödülü’ne, Gün Ortasında Arzu’yla 2008’de Sait Faik Hikâye Armağanı’na, Diken Ucu’yla 2011’de Haldun Taner Öykü Ödülü’ne, Kaldığımız Yer’le 2015’te Türkân Saylan Sanat Ödülü’ne layık görüldü.

www.behcetcelik.com

Kitabın Adı Adana'ya Kar Yağmış
Alt Başlık Adana Üzerine Yazılar
ISBN 9789750504228
Yayın No İletişim - 1165
Dizi Memleket Kitapları - 11
Alan Tarih
Sayfa 463 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 374 gr
Perakende Satış Fiyatı 287,00 TL
Baskı 6. baskı - Şubat 2020 (1. baskı - Haziran 2006)
Derleyen Behçet Çelik
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Taçlı Yazıcıoğlu
Arka Kapak Fotoğrafı Mehmet Baltacı
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Kevser Güler
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset