"Dünyada Van"
Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum

Van, “Dünyada Van, ahirette iman” veya “Bu dünyada Van, öbür dünyada cennet” gibi özlü sözlerle methedilmiş bir diyar. Kadim bir medeniyet merkezi, bir geçit yeri, çok şeyler görmüş geçirmiş, kimlerin kimlerin yurt tuttuğu veya ağırlandığı bir belde. Bu derleme, Van’ı mümkün olduğunca çok cephesiyle tanımaya dönük bir çalışma.

Van, “Dünyada Van, ahirette iman” veya “Bu dünyada Van, öbür dünyada cennet” gibi özlü sözlerle methedilmiş bir diyar. Kadim bir medeniyet merkezi, bir geçit yeri, çok şeyler görmüş geçirmiş, kimlerin kimlerin yurt tuttuğu veya ağırlandığı bir belde. Bu derleme, Van’ı mümkün olduğunca çok cephesiyle tanımaya dönük bir çalışma. Tarih ve coğrafya… Gelmiş geçmiş ve kimisi kaybolmaya yüz tutan “kavimler”, hafızada Ermeniler… Etnik gruplaşmalar ve milliyetçilikler… Aşiretlerin karmaşık toplumsal gerçekliği… Dinsel hayat, Kürt medreseleri… İmparatorluğun çöküş dönemi ve Cumhuriyet tarihi boyunca gelişmeler… Devletin ve “büyük politikanın” etkileri… Bu etkiler altında yaşanan değişim ve dönüşümler… Kadınların toplumsal varoluş mücadelesi… Zorunlu göç ve mülteciler… Dengbêjlerden yerel basına, sinema kültürüne, edebiyata, kültürel hayat… Mutfak kültürü, “Van kahvaltısı”… Vanspor’un hazin hikâyesi…

Ercan Çağlayan’ın derlediği ve yazdığı kitapta Reşat Açıkgöz, Nevzat Ağçakaya, Ebru Akköprü, A. Semet Aydeniz, Suavi Aydın, Yakup Aykaç, Zikrullah Aykaç, Mehmet Baki Bilik, Şeyhmus Bingül, Aylin Çiçekli, Deniz Çifçi, Ferhat Çiftçi, Gözde Burcu Ege, Sinan Hakan, Mehmet Fatih Işık, Abdulaziz Kardaş, Ali Rıza Kılıç, Halil Kırbaç, Erdal Orman, Selda Öztürk, Engin Sarı, Mehmet Zeydin Yıldız ve Zehra Yılmaz’ın katkıları yer alıyor.

Kitapta yer alan bölümler
Coğrafi özellikleriyle Van Ebru Akköprü
Geç Osmanlı döneminde Van kentinde nüfus, etnisite ve yerleşme Mehmet Zeydin Yıldız
Birinci Dünya Savaşı ve sonrasında Van’da nüfus hareketleri (1915-1920) Sinan Hakan
1960 sonrası Van’da iskân politikaları: Dönerdere örneği Nevzat Ağaçkaya
Van’ın değişen yüzleri: Kentte demografik dönüşümler ve Küresünniler Mehmet Baki Bilik
Van’da zorunlu göç, yoksulluk ve kente uyum Reşat Açıkgöz
Yersiz ve yurtsuzlar: Van’da mülteci olmak Mehmet Fatih Işık
Tanzimat döneminde devlet ve aşiret: Van’da modernleşme çabaları ve aşiretler Şeyhmus Bingül
Aşiretler ve iskân: Çatışmaları, devletle ilişkileri ve yerleşim örüntüsünün kalıcı değişimi bakımından 19. yüzyılda Van’da aşiret hareketleri ve sonuçları Suavi Aydın
İmparatorluğun çöküş döneminde Van: Van’da misyonerler ve konsolosluklar Zikrullah Aykaç
Tarih ve hafıza: Van’da Ermenileri hatırlamak Gözde Burcu Ege
Tek parti döneminde Van’da eğitim Abdulaziz Kardaş
Cumhuriyet bürokratlarının gözüyle Van (1935-1942) Ercan Çağlayan
Yerel basında ulus inşası: Van gazetesi örneği Engin Sarı
Kürt coğrafyasında bir ilim, kültür ve edebiyat diyarı: Müküs Yakup Aykaç
“Erdemin aydınlık ufkuna doğru”: Bilge Adamlar dergisi Ferhat Çiftçi
Van’da Kürt milliyetçiliği ve siyasal hareketi Deniz Çifçi
Van’da aşiret ve siyaset: Temsiliyet mi? Tutunma stratejisi mi? A. Semet Aydeniz
Taşrada kadın olmak: Van örneği Zehra Yılmaz
Vanlı kadın dengbêj anlatıları: “Rağmen” şarkı söyleyen kadınlar Selda Öztürk
Van’da sinemalar ve sinemaya gitme deneyimi (1960-1980) Ali Rıza Kılıç, Halil Kırbaç
Van güzel, kahvaltı Van’da güzel Aylin Çiçekli
Doğudan batıya bir köprü: Vanspor Erdal Orman

1980 Bingöl doğumlu. İlk ve orta öğrenimini aynı şehirde tamamladı, Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde tarih alanında lisans, yüksek lisans ve doktora derecesi aldı. Başlıca ilgi alanları şehir tarihi, milliyetçilik, ulus-devlet, azınlıklar, Kemalist modernleşme ve maduniyet çalışmaları olan yazarın yazı, röportaj ve makaleleri Bilge Adamlar, Birikim, Milel ve Nihal, Radikal, Şarkiyat, Tarih Okulu, Turkish Studies, Vate ve Yeni Türkiye gibi gazete ve dergilerde yayımlandı. Çağlayan’ın Cumhuriyet’in Diyarbakır’da Kimlik İnşası (1923-1950) (İletişim Yayınları, 2014), Zazalar: Tarih, Kültür ve Kimlik (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016) ve Kemalist Ulus-Devletin İnşası: Eğitim, Kültür, Mekân ve İskân Politikaları (Açılım Kitap, 2018) isimli yayımlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

Kitabın Adı "Dünyada Van"
Alt Başlık Nüfus, Etnisite, Tarih ve Toplum
ISBN 9789750525834
Kapak www.houshamadyan.org/home.html
Yayın No İletişim - 2710
Dizi Memleket Kitapları - 35
Alan Kentleşme, Çevre ve Ekoloji, Gezi ve Rehber
Sayfa 472 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 392 gr
Perakende Satış Fiyatı 292,00 TL
Baskı 1. baskı - Ocak 2019
Derleyen Ercan Çağlayan
Editör Tanıl Bora
Yayına Hazırlayan İrfan Eroğlu
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Baskı Ayhan Matbaası
Cilt Güven Mücellit