Figen Uzar Özdemir

2004 yılında ODTÜ Sosyoloji lisans programını tamamlamış ve 2006 yılında Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan
“Avrupa Kent Çalışmaları” yüksek lisans derecesini almıştır. ODTÜ Sosyoloji Doktora Programı’nda doktora adayıdır ve Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisidir. Kent sosyolojisi, göç çalışmaları, toplumsal cinsiyet ve din sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır.