"Ta Ezelden Taşkındır..."
Antep

Büyük yazar Orhan Kemal, “Antep” denince aklına her şeyden önce kırmızı ve yeşilin geldiğini yazmış: “Toprağı kıpkırmızı, üstündeki bitki yemyeşil…” Onunla beraber tabii fıstık gelirmiş aklına… siyah üzüm… cartlak kebabı, sarımsak kebabı… rakı, şarap… Ve tabii “Gazi” adını getiren “kahramanlık”…
Çağrışımları, imgeleri, mitleri bol, renkli bir yer Antep. Mehmet Nuri Gültekin’in hazırladığı elinizdeki derleme, Antep’in çok renkli, çok cepheli kimliğinin hakkını veriyor.

Büyük yazar Orhan Kemal, “Antep” denince aklına her şeyden önce kırmızı ve yeşilin geldiğini yazmış: “Toprağı kıpkırmızı, üstündeki bitki yemyeşil…” Onunla beraber tabii fıstık gelirmiş aklına… siyah üzüm… cartlak kebabı, sarımsak kebabı… rakı, şarap… Ve tabii “Gazi” adını getiren “kahramanlık”…

Çağrışımları, imgeleri, mitleri bol, renkli bir yer Antep. Mehmet Nuri Gültekin’in hazırladığı elinizdeki derleme, Antep’in çok renkli, çok cepheli kimliğinin hakkını veriyor: Antep imgesinin zaman içindeki seyrine bakıyor, Karayılan’dan Şahinbey’e, kahramanlık mitlerinin değişimini sorguluyor… Etno-kültürel yapıyı, aşiretleri, Barakların ‘oturuşunu’, göçlerin etkilerini inceliyor… 16. yüzyıl eşrafından günümüz sermayesine, kapitalizmin Antep’e nüfuzunu; zengin vitrinin ve ‘marka şehir’ imgesinin berisindeki yoksulluğu görüyoruz – özellikle kadınlar ve çocuklar üzerinden… “Ağalara, sömürücülere karşı” kalkışanlardan muktedirlerin siyasetine dek, Antep’in politik yaşamına bir bakış da eksik değil. Ayrıca Antep’in edebiyatçıları… Kırmızı-siyah Gaziantepspor… Elbette Orhan Kemal’in bereketli ve ehlikeyif Antep imgesinde de sağlam bir yeri olan mutfak kültürü… Ve “Antep diye uğrun uğrun ağlamak”la “Goncalarla süslüdür yolların Antep senin” aralığında izlenimler,  hatıralar…

Emin Baki Adaş, Mustafa S. Akpolat, Suavi Aydın, Kemal Bakır, Zeynep Başak, Coşkun Çelik, Musa Dağdeviren, Hamdi Doğan, Osman Elbek, Şerife Geniş, Mehmet Nuri Gültekin, Ayşe Gündüz-Hoşgör, Meltem Karadağ, Yücel Karadaş, Orhan Kemal, Şenay Leyla Kuzu, Leslie Peirce, D. Şirin Saracoğlu, Muhsin Soyudoğan, Ahmet Talimciler, Ayşen Uysal, Ahmet Ümit, Halil İbrahim Yakar, Ayşe Seda Yüksel ve Mezher Yüksel’in katkılarıyla…

Kitapta yer alan bölümler
Kırmızı- Yeşil Orhan Kemal
Özgürlüğün Adıydı Dedemin Dutluğu Ahmet Ümit
Gaziantep Kentinin Kalesi Mustafa S. Akpolat
16. Yüzyıl Ayıntab’ında Bir Girişimcilik Başarısı: Yerel Eşraftan Seydi Ahmet Boyacı Örneği Leslie Peirce
Aşiretlerin Ekonomi Politiği ya da Olağan Şiddet: Osmanlı Ayıntab’ında Aşiret Eşkiyaları Üzerine Muhsin Soyudoğan
Baraklar: Antep’in İskân Halkı Suavi Aydın
Türk Kültür Tarihinde Yer Edinmiş Antepli Yazarlar ve Şairler Halil İbrahim Yakar
Antep’in Protestan Tarihi: 19. Yüzyıl Osmanlı Taşrasında Din ve Etnisite Emre Baki Adaş
Antep Şehir Savunması ve Cumhuriyet Dönemi Gaziantep Şehir Kimliğinin İnşası Yücel Karadaş
Gaziantep’te Göçmen Aile Profilleri ve Kentle Bütünleşme Dinamikleri/ Şerife Geniş Bir Şehir Efsanesi, Göç ve Değişen Antep Ayşe Seda Yüksel
Gaziantep’te Kentsel Mekânın ve Kültürel Coğrafyanın Değişimi Meltem Karadağ
Sermayenin Mekan Arayışı, Kapitalist Üretim İlişkilerinde Değişim ve Yeni Sanayi Odakları: Gaziantep Quo Vadis? Zeynep Başak
Semayenin Mekan Arayışı, Kapitalist Üretim İlişkilerinde Değişim ve Yeni Sanayi Odakları: Gaziantep Quo Vadis? D. Şirin Saraçoğlu
Antep’te Siyaset: Yerli, Muhafazakâr, Sermayedar Ayşen Uysal
Çok Partili Dönemde Gaziantep’in Parlementoda Temsili Mezher Yüksel
Kadın İstihdamı Üzerinde Marka Şehir Gaziantep’i Yeniden Okumak Ayşe Gündüz Hoşgör
Yoksulluğun Öteki Yüzü: Antep Varoşlarında Kadınlar Şenay Leyla Kuzu, Mehmet Nuri Güntekin
Fabrikada, Tarlada ve Sokakta: Marka Kentin Çocukları Emin Baki Adaş
Gaziantep’ten Gaziantepspor’a: Bir Kentin Futbol Üzerinden Kendisiyle İmtihanı Ahmet Talimciler
Taşra Baskısı Coşkun Çelik
Antep’e Dair Osman Elbek, Kemal Bakır
Ağaları, Sömürücüleri Kovun! Hamdi Doğan (Hamdoş)
Antep Mutfağı Musa Dağdeviren

1971 yılında Kilis'te doğdu. Lisans ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesi'nden aldı. 1994-2007 yılları arasında Tatvan ve İzmir'deki çeşitli liselerde felsefe öğretmeni olarak çalıştı.2007 yılından beri de Gaziantep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde dersler vermeye çalışırken, edebiyat sosyolojisi, toplumsal değişme, patriyarşi ve "namus", kırsal yapıdaki dönüşümler gibi mevzular üzerine okumaya ve öğrenmeye gayret etmekte. Orhan Kemal'in Romanlarında Modernleşme Birey ve Gündelik Hayat başlıklı kitabı yayımlanmıştır.

Üst Başlık "Ta Ezelden Taşkındır..."
Kitabın Adı Antep
ISBN 9789750509131
Kapak "Büdeyri Hanı"
Yayın No İletişim - 1620
Dizi Memleket Kitapları - 17
Alan Tarih
Sayfa 656 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 525 gr
Perakende Satış Fiyatı 12,00 TL
Baskı 1. baskı - Haziran 2011
Derleyen Mehmet Nuri Gültekin
Editör Tanıl Bora
Dizi Kapak Tasarımı Ümit Kıvanç
Kapak Suat Aysu
Kapak Fotoğrafı Kemal Vural Tarlan
Uygulama Nurgül Şimşek
Düzelti Ayten Koçal
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset