Ayşe Seda Yüksel

Lisansını Marmara Üniversitesi, yüksek lisansını Boğaziçi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Neoliberalleşme, kent sosyolojisi, sınıf ve göçle ilgili konularda çalışmaları bulunmaktadır. Central European University, Sosyoloji ve Antrpoloji Bölümü'nden doktorasını almıştır.