Ahmet Talimciler

1970 yılında Karşıyaka'da doğdu. 'Futbolun Toplumsal İşlevi' isimli lisans ile sosyoloji bilimine giriş yapan yazar, 'Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi' (1998) başlıklı teziyle yüksek lisansı, 'Türkiye'de Futbol Ve İdeoloji İlişkisi' (2005) adını taşıyan çalışmasıyla da Ege Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Türkiye’de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi’ başlıklı çalışması 2000 yılındaki Milliyet Gazetesinin Sosyal Bilimler ödülüne layık görüldü. Bu çalışmanın genişletilmiş hali 2003 yılında; 'Sporun Sosyolojisi Sosyolojinin Sporu' başlayan diğer çalışması da 2010 yılında Bağlam yayınları tarafından yayımlandı. 1996 yılından bu yana Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde görev yapmaktadır.

Spor Sosyolojisi dersinin yanı sıra, Sosyoloji Tarihi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Örgüt Sosyolojisi, Genel Sosyoloji, Boş Zamanlar Sosyolojisi(Lisans), Türkiye’de Popüler Kültür (Y.Lisans), Osmanlı’dan Cumhuriyete Siyasal Düşünce ve Eleştirel Medya İncelemeleri (Doktora) derslerini yürütmektedir.