Engin Sarı

1977 Ankara doğumlu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde yaptı. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo-Televizyon-Sinema Anabilim Dalı’nda tamamladı. Kültürlerarası iletişim, iletişim etnografisi, kültürel kimlikler, çokkültürlülük ve alternatif medya, bilgi kuramı ve yöntembilim alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerde bildirileri ve yayımlanmış makaleleri vardır. Halen Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmaktadır.