Halil İbrahim Yakar

1968 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı. 1989 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden 1993 yılında mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans çalışmasını, "Taşlıcalı Yahya Bey'in Eserlerinde İstanbul" adlı teziyle 1996'da bitirdi. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda başladığı doktora eğitimini "Gelibolulu Sun'i Divanı ve Tahlili"adlı teziyle 2002 yılında tamamladı. Halen Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı başkanlığını yürütmektedir.