Zehra Yılmaz

1980’de doğdu. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde “28 Şubat Sonrası İslâmcı Kadınlar” başlıklı teziyle yüksek lisansını, “Küreselleşen İslâm ve Türkiye’de İslâmcı Kadınlar” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmaktadır.