Rahşan İnal

Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden doktora, Mersin Üniversitesi BESYO’dan yüksek lisans ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden lisans dereceleri aldı. Halen öğretim üyesi olarak çalışıyor. Ada Lal, Deniz ve Edmund Aren’in teyzesi.